Medžlis Kiseljak

Po Ustavu Islamske zajednice, Medžlis je organizaciona jedinica sa najmanje sedam džemata. Medzlis IZ-e Kiseljak obuhvata pored područja općine Kiseljak i područje općine Kreševo, a sjedište Medžlisa je u okviru prostora Čaršijske džamije u Kiseljaku.

Medžlis IZ-e Kiseljak ima petnaest džemata, trinaest džemata su sa podrčja općine Kiseljak

( džamat Kiseljak, Bukovica, Solakovići, Han Ploča, Duhri, Gromiljak, Višnjica, Hercezi, Jehovac, Kazagići, Brestovsko, Bilalovac i Milodraž) i dva džemata sa područja općine Kreševo (džamat Kreševo i Crnići).

Na području MIZ-e Kiseljak u toku agresije na BiH od strane HVO-a porušene su ili znatno oštećene sve džamije, mektebi i ostala vakufska imovina. Džamije i metektebi su do danas uglavnom obnovljeni uz pomoć džematlija, naših privrednika i drugih donatora.

Od 01.06. 2006 godine, na području Medžlisa provedena je potpuna centralizacija i članarina je jedinstvena. Iznos članarine je 60 KM na godišnjem nivou. Najviši zakonodavni organ Medžlisa je Skupština koju broji 61 član, i čine je predstavnici svih džemata. Pored Skupštine Medžlis ima i djeluje putem Izvršnog odbora kojeg čine devet članova, izabranih iz reda džemata i Glavni imam Medžlisa na osnovu funkcije.