Džemat Gromiljak

Službeni naziv džema’ata je GROMILJAK. Ovom džematu pripadaju tri sela: Gomionica, Rudnik i Behrići. Džemat se nalazi 3 km od Kiseljaka, na glavnoj komunikaciji Kiseljak – Busovača. Džemat broji 230 domaćinstava, što je za 50 domaćinstava više u odnosu na 1991. godinu.

Džemat ima veoma lijepu i impozantnu džamiju. Džamija u ovom džematu datira iz druge polovine 19. stoljeća, koja je renovirana i proširena, a otvorenje je bilo 1962. godine.

U toku agresije na BiH, tačnije, na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, džamija je minirana i srušena od strane pripadnika HVO-a.

 

 

 

Obzirom da je stanovništvo ovog džemata bilo protjerano, prvi povratnici se vraćaju u ljeto 1996. godine, da bi u ljeto 1998. godine započela izgradnja nove džamije na lokaciji srušene. Izgradnja je trajala 6 godina, te je 22. 08. 2004. godine upriličeno svečano otvorenje.

 

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su: Agan ef. Imamović, koji je imam ovog džemata bio punih 55 godina, a preselio je 1937. god, Ragib ef. Hasić, Asim ef. Muslija, Fuad ef. Čolić, Hazim ef. Šeta, Mustafa ef. Agić, Adnan ef. Muratović, te sadašnji imam Hamza ef. Berbić. Ovaj džemat posjeduje sljedeću vakufsku imovinu: džamija, imamska kuća, mekteb, 6 mezaristana, te nekoliko vakufskih njiva.

U džematu se obavlja 5 dnevnih namaza, obavlja se džuma – namaz i 4 dana u sedmici se održava mektebska nastava. Prilikom izgradnje sadašnje džamije bilo je mnogo onih koji su vlastitim sredstvima učestvovali u izgradnji. Posebno se istakao Karalić Fahrudin, koji je ličnim sredstvima izgradio minaret ove džamije.

U ovom džematu se održava tradicionalni, godišnji mevlud (treći petak u avgustu), čija tradicija datira još iz prve polovice 20. stoljeća. Prije agresije na BiH (od ‘92. – ‘95. godine), u sklopu ovog džemata su bila još dva zaseoka, Jehovac i Hercezi, koji su sada zasebni džemati.