Džemat Jehovac

Službeni naziv džemata je JEHOVAC. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: JEHOVAC i OPLOT. Geografska lokacija: džemat se nalazi 7 km na putu od Kiseljaka prema Busovači. Broj domaćinstava džemata je 85.

U protekloj agresiji džematlije su bile u muhadžerluku. Džemat ima džamiju i prvi put je sagrađena 1986. (mekteb prenešen iz Mahale), nova džamija je obnovljena 1999. godine.

 

Dosadašnji imami hatibi i muallimi su bili: Ševko ef. Čolaković, a sadašnji imam je Ahmed ef. Mustajbegović.

Vakufska imovina u džematu Jehovac je: džamija u Jehovcu, gasulhana i mezaristani.

Vakifi u džematu su Ševko ef. Čolaković i Čolaković Mujo.

U džamiji se obavlja jacija namaz, redovno održava mektebska nastava, dva dana u sedmici, te se klanja džuma namaz.