Džemat Crnići

Džemat Crnići

Svega desetak kilometara južno od Kiseljaka, podno brda Hinjać u plodnoj i pitomoj dolini prostire se selo Crnići kojeg čine nekoliko zaseoka i to: Hodžići, Neradini, Handžići, Ramići, a kao džematu mu pripadaju još i obližnja sela Kamenik i Rakova Noga.

Fini i pošteni domaćini crnićani kakvi su još od davnina bili, nadaleko su poznati još i kao vrsni kovači, stolari, zanatlije, građevinari.

Džemat broji stotinjak domaćinstava i 140 članova IVZ-a. Žive skladno sa svojim komšijama Katolicima kojih ima približno isti broj u selu. Poslije Drugog sv. rata podižu i prvu manju, ali izuzetno lijepu i skladnu, džamiju u svome kraju budući da se vjerski život do tada odvijao uglavnom u lokalnim do tad već trošnim mektebima i po kućama.

Dolaskom 1992. god. i nesretnog rata kao i raznoraznim uticajima sa strane na žalost taj sklad među narodima se remeti i Bošnjaci bivaju primorani napustiti svoje vijekovine i krenuti u muhađirluk širom svijeta.

U ratu biva zapaljena džamija kao i sve kuće Bošnjaka. Odmah nakon potpisivanja Dejtona i dolaskom mira počinje i povratak prvih Bošnjaka u njihovo rodno selo. Po povratku, iako u oskudici i neimaštini, odmah se razmišlja kako treba početi sa gradnjom nove – stare džamije kao centra oko kojeg će se obnavljati i širiti duh Islama, sigurnosti i suživota u ovom kraju. Bez obzira na veliku tugu i bol kao i šehide koji su pali za odbranu naše domovine ljudi počinju ponovo gledati u budućnost, pri tome nikako ne zaboravljajući prošlost. Ponovo vrijedno rade i trude se kako bi život učinili lakšim i boljim.

Danas u Crnićima ponovo odjekuje ezan i opet je tu prelijepa džamija koju su uglavnom sa svojih deset prstiju podigle vrijedne džematlije ovoga kraja.

Džemat pripada Međlisu Kiseljak, a do pred rat, skupa sa obližnjim džematom, Kreševo je činio zaseban Medžlis.

Mektebska nastava se odvija redovno na tri mjesta, po planu i programu Medžlisa IZ-e Kiseljak.

Mektebsku nastavu pohađa ukupno pedesetak marljivih učenika.

Osim džamije tu su još i dva mekteba u Ramićima i Kameniku koji su također devastirani u ratu, a sad rekonstruirani i opremljeni.