Džemat Crnići

Džemat Bilalovac

Džemati

Naslovnica Text Džemati

Džemat Milodraž

Milodraž je mjesto historije, običaja i tradicije, ljudskih prava i demokratije. Smješteno je na pograničnom dijelu općine Kiseljak, sa...

Džemat Brestovsko

Službeni naziv džemata je BRESTOVSKO. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: BRESTOVSKO, MALE I VELIKE SOTNICE, HRASTOVI i...

Džemat Kazagići

Službeni naziv džemata je KAZAGIĆI Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu: KAZAGIĆI Geografska lokacija: džemat se nalazi na 12-om...

Džemat Jehovac

Službeni naziv džemata je JEHOVAC. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: JEHOVAC i OPLOT. Geografska lokacija: džemat se...

Džemat Hercezi – Doci

Službeni naziv džemata je HERCEZI - DOCI Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: DOCI i HERCEZI Geografska lokacija:...

Džemat Višnjica

Službeni naziv džemata je VIŠNJICA. Džemat se nalazi 5 km od glavnog putu koji vodi od Kiseljaka prema Busovači....

Džemat Gromiljak

Službeni naziv džema’ata je GROMILJAK. Ovom džematu pripadaju tri sela: Gomionica, Rudnik i Behrići. Džemat se nalazi 3 km...

Džemat Duhri

Službeni naziv džemata je Džemat DUHRI. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu: DUHRI, BUKVA, POTKRAJ, BRNJACI. Geografska lokacija: džemat...

Džemat Han Ploča

Džemat Han Ploča ima dugu historiju, a kao dokaz su prije svega nišani iz Turskog perioda, od kojih mnogi...

Džemati Mežlisa Kiseljak

Džemati Medžlisa Kiseljak: 1. Džemat Kiseljak 2. Džemat Kreševo 3. Džemat Bukovica 4. Džemat Solakovići 5....