Džemat Brestovsko

Službeni naziv džemata je BRESTOVSKO. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: BRESTOVSKO, MALE I VELIKE SOTNICE, HRASTOVI i MELJINA. Geografska lokacija: džemat se nalazi sjeverozapadno na 10 km Kiseljak – Busovača. Broj domaćinstava džemata je 200.

U protekloj agresiji džematlije nisu bile u muhadžerluku ali su bile na prvoj borbenoj liniji.

Džemat ima džamiju i prvi put je sagrađena 1938. godina, da bi se vremenom vršila rekonstrukcija i mijenjala je svoj izgled. Pred sami rat je sagrađena nova.

Svi se sa lijepim uspomenama sjećamo tog svečanog otvorenja, kojeg do tada nije zapamtio ovaj kraj.

Džamija je u ratu bila oštećena, a po završetku rata odmah obnovljena i stavljena u funkciju.

 

Dosadašnji imami su: Selimović hfz. Imamović, Husanović Abdullah, Hamdo ef. Čolaković, Abdullah ef. Purišević, te sadašni imam hfz. Salem ef. Aletić.

Vakufska imovina u džematu Brestovsko je: džamija u Brestovsku, mekteb, imamski stan, kao i gasulhana, mezaristani i njive.

U džamiji se redovno obavlja 5 vakata namaza, održava mektebska nastava dva dana, te se klanja džuma-namaz.