Džemat Solakovići

Džematu pripadaju sela Solakovići i Mokrine. Nalazi se 13 km južno od Kiseljaka, 6 km od regionalnog puta Sarajevo-Kiseljak, broji 150 domaćinstava. U agresiji na BiH džematlije nisu bili u muhadžerluku.

Džemat ima džamiju koja je prvi put sagrađena 1896. Pored prve džamije koja je bila mala i dotrajala džematlije su sagradile novu džamiju pred samu agresiju. Stara džamija je u potpunosti srušena, dok je nova pogođena zapaljivom granatom i devastirana. Džamija je obnovljene 1997.g i u njoj se pored pet vakata namaza klanja i džuma namaz.

 

Prvu džamiju sagradio je Bašić Derviš sa sinovima Osmanom i Hamidom. Novu džamiju sagradili su i poslije agresije popravile džematlije zajedničkim ulaganjima. Za izgradnju imamske kuće sredstva je uvakufio Bašić Abid, a Fehim Smajlović je 2002. god. uvakufio njivu pored džamije.

U džematu se redovno održava mektebska nastava u džamiji u Solakovićima i u mektebu u Mokrinama. Džemat je od početka imao za imame svoje mještane. Prvi imam bio je Bašić ef. Šaćir, njega je naslijedio Bašić ef. Salkan, a njega Bašić ef. Emin. Emin ef. naslijedio je Amel ef. Alihodžić kojeg je 2002. godine zamijenio Emir ef. Pajt iz Vareša koji je i sadašnji imam ovoga džemata.

Vakufska imovina u džematu: džamija u Solakovićima, mekteb u Mokrinama. Uz oba ova objekta je i gasulhana. U Mokrinama je šehidsko mezarje pored seoskih mezarja. Pored džamije je sagrađena i imamska kuća. U džamiji se redovno obavlja pet vakata namaza.