Hfz. Merjema Aletić

Hafiz Salem Aletić

Hafizi

Naslovnica Text Hafizi

Hafiz Sead Babaluk

Hfz Sead Babaluk sin Šemsin, rođen je 2. septembra 1983. godine u Gomionici (Kiseljak). Osnovnu školu je počeo u...

Hafiz Vehbija Šečerović

Hafiz Vehbija Šečerović sin je Zahida i Rabije. Rođen je u Paležu - Kiseljak 20. oktobra 1949. godine. Osnovnu...

hfz. dr. Džemail Ibranović

Hfz. dr. Džemail Ibranović, sun Zihne  i Baha -hanume, rođen je 22. oktobra 1966. godine u Kazagićima kod Kiseljak....

Hfz. Zilko Žolja

Hfz. Zilko Žolja sin Ragibov rođen je 1931. godine u Gprnjem Paležu kod Kiseljak. Hifz je završio pred šejhom...

Hfz doc. dr. Mujić Munir

Hfz Munir Mujić sin je Huseina i Munira - hanume. Rođen je 1. jula 1970. godine u Paležu -...

Šejh h. hfz Mujić ef. Mustafa

Šejh hafiz Mustafa ef. Mujić rođen je 15. 5. 1910. godine u Rogatici od oca Osmana i...