skip to Main Content
NACIONALNO I VJERSKO KOD BOŠNJAKA

NACIONALNO I VJERSKO KOD BOŠNJAKA

Pronađoh bilješke sa seminara za imame Sarajevsko-goraždanskog okruga, a u organizaciji glavnog odbora Udruženja Ilmijje dok je još Muharem ef. Hasanbegović bio predsjednik  Ilmijje IZ u BiH. Predavanje na temu: „ Nacionalno i vjersko kod bošnjaka“. Predavač je bio profesor savremene filozofije na Filozofskom fakultetu u Skoplju (Makedonija), dr. Ferid...

Back To Top