skip to Main Content
Halka Kur'ana za žene

KUR'AN JE KLJUČ ZA SVAKI KATANAC

  ''Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!“ U zadnje vrijeme sasvim sigurno svi postavljamo pitanje sebi ili drugima oko nas zašto je Ummet u situaciji u kojoj jeste. Ustvari, bolje bi bilo postaviti pitanje šta ja mogu uraditi da to stanje popravim. Za početak,...

HUTBA: Vakufom osigurajmo pravedniju budućnost

HUTBA: Vakufom osigurajmo pravedniju budućnost

„Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova  i u svakom klasu  stotinu zrna- a Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“(Al-Baqara 261) „One koji troše imetke svoje u želji da...

Back To Top