Džemat Milodraž

Džemat Han Ploča

Džemati

Naslovnica Text Džemati

Džemat Jehovac

Službeni naziv džemata je JEHOVAC. Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: JEHOVAC i OPLOT. Geografska lokacija: džemat se...

Džemat Višnjica

Službeni naziv džemata je VIŠNJICA. Džemat se nalazi 5 km od glavnog putu koji vodi od Kiseljaka prema Busovači....

Džemat Gromiljak

Službeni naziv džema’ata je GROMILJAK. Ovom džematu pripadaju tri sela: Gomionica, Rudnik i Behrići. Džemat se nalazi 3 km...

Džemat Bilalovac

Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: BILALOVAC,IBRELJIĆI i ŠAHINOVIĆI Geografska lokacija: džemat se nalazi sjevero-zapadno na 11 km...

Džemat Hercezi – Doci

Službeni naziv džemata je HERCEZI - DOCI Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu su: DOCI i HERCEZI Geografska lokacija:...

Džemat Bukovica

  Službeni naziv džemata je BUKOVICA i pripadaju mu sela BUKOVICA, ZABRĐE, BOTUNJA,TOPLICA, ŽEŽELOVO DOLJNJE I GORNJE i...

Džemati Mežlisa Kiseljak

Džemati Medžlisa Kiseljak: 1. Džemat Kiseljak 2. Džemat Kreševo 3. Džemat Bukovica 4. Džemat Solakovići 5....