skip to Main Content
Abdusamed Šljivar na 8. međunarodnom takmičenju u učenju Kur'ana u gradu Konya, Republika Turska

U četvrtak, 29.09.2022. godine, predsjednik Uprave za vjerska pitanja Republike Turske, Diyanet, prof. dr. Ali Erbaş otvario je međunarodno takmičenje u učenju Kur'ana.

Na svjetskoj smotri najboljih učača Kur'ana u gradu Konya među više od 50 zemalja Bosnu i Hercegovinu i Rijaset Islamske zajednice u BiH predstavlja kiseljačanin Abdusamed Šljivar.
Kako je u svom govoru istakao dr. Ali Erbaş, takmičenje je organizovano radi jačanja jedinstva, solidarnosti i bratstva.

Kur'an je izvor istine koji uči ljude svrsi postojanja.

„To je jedinstvena Allahova riječ, koja vjernike uči moralu, pravdi, milosti, odanosti, nadmetanju u dobrim djelima i vrijednostima koje ljude čine ljudima. Kur'an je Allahov dar čovječanstvu ”

Dr. Erbaş je rekao: “Kako u islamskom svijetu, isto tako u drugim dijelovima svijeta, danas vidimo materijalnu krizu, a u isto vrijeme duhovni nemiri se povećavaju, a najčvršće veze kao što su porodične, rodbinske, komšijske i prijateljske sve više slabe. Način da promijenimo ovu negativnu sliku i da budemo nada našoj civilizaciji i čovječanstvu je da pravilno razumijemo Kur'an i prenesemo ga u svakodnevni život.”

Back To Top