skip to Main Content
Značajni projekti džemata Brestovsko u posljednjih 18 mjeseci

U džematu Brestovsko MIZ Kiseljak u posljednjih 18 mjeseci su urađeni izuzetno vrijedni radovi na uređenju vakufskog zemljišta oko džamije, radovi na pomoćnom objektu uz džamiju i ostali infrastrukturni projekti.

Džematski odbor predvođen Sahirom Mustajbegovićem, predsjednikom džematskog odbora,  je prepustio firmama Bucomerc TWI sve radove na uređenju zemljišta, pristupnog puta, parkinga pred džamijom, ograđivanje harema džamije i vakufskog zemljišta. Oni su to uradili i uvakufili za potrebe džamije i džemata.

Na proljeće ove godine krenulo se u završne radove na pomoćnom objektu uz džamiju gdje su učešće uzele mnoge džematlije, ali i prijatelji ovog džemata. Objekat koji u sebi sadrži imamski stan, poslovni prostor, abdesthane, učionicu, kancelariju i garažu, ukupnog prostora 400 kvadratnih metara, je doveden do samog kraja. Ostao je još da se kupi kotao za grijanje i nekoliko radijatora. Završeni su svi vanjski i unutrašnji radovi te je potreban namještaj da bi se stavio u funkciju i na korištenje djeci i džematlijama.

Osim toga pred džamijom je zamijenjena i dotrajala kocka, postavljena je nova, a posljednji projekat je bila izgradnja šadrvana pred džamijom kojeg je u potpunosti finansirao džematlija Đemail Selman.

U planu je i postavljanje fontane pred džamijom za potpuni ambijent ovog prostora.

Sve poslove u većini slučajeva su finansirale džematlije džemata Brestovsko, svako u skladu sa svojim mogućnostima i na to smo posebno ponosni.

Back To Top