skip to Main Content
Vijernici su kao jedno tijelo

Vjernici su kao jedno tijelo. Ako jedan dio tijela boluje i drugi dijelovi mu se pridruže u bolu prolazeći kroz nesanicu i groznicu. (El-Buhari i Muslim)

Upućujemo naše dove Gospodaru da ukabuli/primi od nas naše ibadete, da od nas, naših porodica ​ i domovine otkloni svako zlo i ne iskuša nas sa onim što nismo u stanju podnijeti.​

Smatramo za potrebno da sve naše čanove obavjestimo da smo putem 15 naših imama i džematskih odbora u mjesecu Ramazanu podjelili 600 paketa različitim kategorijama naše zajednice, preko 300 iftara odnijeli na kućna vrata, 300 paketića podjelili djeci, za 55 starijih preko 70 godina na kućna vrata odnijeli kahvu i rahat lokum dan prije Bajrama, sanirali štetu nakon požara na štali našem džematliji u Crničima (Kreševo) sabrali novac za kupovinu hedija našem džematliji u Milodražu koji ima nepokretnog sina. Za 34 djece bez jednog ili oba roditelja u Kiseljaku i Kreševu uručili novčanu hediju. Nagradili polaznike Škole Ku'ana. Za tri socijalno ugrožene osobe platili sve troškove dženaze, a za dvije postavili čak i nišane. Za nekoliko bolesnih kupili lijekove, platili struju, jednoj našoj staroj nani koja nema nikoga opremamo kupatilo, a trenutno se brinemo o operaciji noge jedne naše djevojčice. Nemamo mi pravo reći za sve ovo šta se to nas tiče. TIČE NAS SE. Mi smo jedno i kada ima poteškoće jedan organ u tjelu svi mu se pridruže i suosječaju sa njim. Zbog svega ovoga, evidentan je rast povjerenja naših džematlija u Islamsku zajednicu. Dokaz tome je da smo u ove dvije godine pandemije, za razliku od 2019. godine, za 30 % povećali procenat uplate zekata i sadekatu-u-fitra.

Zašto vam sve ovo navodimo, jer bi svakome od nas trebalo biti važno da nam je institucija jaka i da može pomoći onima od nas koji pomoć trebaju. Ko od nas može biti toliko siguran, da već sutra neće biti potreban pomoći svoje zajednice, svog džemata. NIKO, jer ne znamo kakva nas iskušenja čekaju.​

Zato veliko hvala svima koji jačaju instituciju našeg Medžlisa i ne samo materijalno, nego izdvajajući i svoje vrijeme. Svim našim džematskim odborima, članovima Skupštine, Izvršnog odbora, Mreži mladih, Odjelu za brak i porodicu i naravno svakom svjesnom i savjesnom džematliji, neka svima Gospodar nadoknadi iz svoje neizmjerne milosti.

 

Back To Top