skip to Main Content
Obavijest o načinju obavljanja vjerskih obreda na području Muftiluka sarajevskog

Obzirom da je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, bili smo prisiljeni na donošenje odluke u prilogu kako bismo uradili što je u našoj nadležnosti da spriječimo širenje virusa.  Ukoliko sačuvamo zdravlje i život samo jednog čovjeka veliki je uspjeh.

Za sve koji će možda kritikovati zatvaranje džamije i preporuku da se namazi klanjaju kod kuća, dok u isto vrijeme rade kafići i kladionice, treba da znaju da Islamska zajednica za taj dio društvenog života nije odgovorna.

Na koncu, svako će odgovarati za svoje breme koje je preuzeo na sebe.

Molimo Gospodara da nam pomogne u dobru, da našim bolesnim podari ozdravljenje, a porodicama čiji su najmiliji umrli da podari sabur.

Back To Top