skip to Main Content
Džemat kao oslonac i utočište

Piše: Kenan ef. Bajrić, glavni imam

Džamija/mesdžid je mjesto sudžuda, sedžde, trenutak kada vjernik svoje čelo spušta na zemlju i na taj način iskazuje pokornost Gopodaru nebesa i zemlje, Allahu Uzvišenom.

Džamija je simbol zajedništva muslimana! Muhammed, a.s., svojim sljedbenicima ostavlja  emanet: ”Držite se džemata, a čuvajte se razilaženja ” (Tirmizi)

Dakle, osnovno značenje pojma džemat je okupljanje i zajedništvo, što je suprotno od razilaženja i razjedinjavanja.

Džemat za svakoga vjernika treba da bude oslonac i utočište u dobru, ali i kada život donese neminovna iskušenja. Bez toga džemat/zajednica nema svoju svrhu. Samo klanjanje namaza i ostali ibadeti u našim džemijama treba da nas pripreme za sve ono što nas čeka kada nismo u ibadetu, kad iz džemije izađemo.

U četvrtak, 17.decembra 2020. godine, iza 23 sahata požar je zahvatio i u potpunosti sagorio krov kod našeg džematlije H.A. iz Jehovca kod Kiseljaka. Šteta je, naravno, bila ogromna i za veliku većinu običnih ljudi u današnje vrijeme bilo bi nemoguće uraditi bilo šta da se šteta brzo sanira kako bi za svoje troje djece osigurao topliju zimu.

U petak ujutro je već pokrenuta akcija, napravljen plan da do narednog petka naš brat ima ponovo krov nad glavom.Već u ponedjeljak je na kući postavljen novi krov sa novim crijepom i olucima. Tako da sada mirno, ako Bog da, može sa svojom porodicom dočekati snijeg i hladne dane.

Kroz ovaj primjer i sve druge slične koje Medžlis IZ-e Kiseljak sa džematskim odborima i džematima vodi u Kiseljaku i Kreševu, pokazujemo istinsku svrhu postojanja džemata i zajednice u cjelini.

Ukoliko razmislimo o hadisu: „Uistinu Allah ima devedeset i devet imena, pa ko ih obuhvati (tj.nauči ih, spozna njihova značenja i bude se vladao po njima), uči će u Džennet»

U suri Ihlas Stoji da je Allah jedan i da je utičište svakome.  Allahovo ime je Es-Samed (Onaj koji pruža utočište). Na osnovu prethodnog hadisa, kako bismo mi dostigli ovo lijepo ime našeg Gospodara? Kako mi možemo drugima oko nas pojedinačno ili kao zajednica biti utočište? Možda bi odgovor na ova pitanja bio ovaj primjer i naša reakcija kod iskušenja jednog od nas, našeg komšije, prijatelja. Priteći u pomoć čovjeku u nevolji je način  pružanja utočišta zejednice pojedincu.

Sa druge strane, niko od nas ne može biti  siguran pa da se toliko odvoji od ljudi, zajednice i džemata i kaže meni to ne treba, šta ja imam od toga, ja mogu sam. Niko, ma u kolikom izobilju bio ne može biti siguran da mu neće trebati oslonac, pomoć, lijepa riječ i utočište kod drugih oko njega.

Zbog svega navedenog podstiće nas Muhammed, a.s., na važnost džemata riječima:

„Namaz obavljen u džematu vrijedniji je i bolji od namaza pojedinca za dvadeset i sedam deredža. (Muslim) Što znači da kada bi cijelu noć klanjali  u svojoj kući ne možemo postići vrijednost klanjanja namaza u džematu.

Vrijednost namaza u džematu ogleda se i u stalnim kontaktima vjernika prije i poslije namaza, a džamije bi nas trebale odgajati da i nakon namaza budemo zajedno, jer čovjek sam, kao jedinka je nejak.

Muhammed, a.s., kaže:

Moje sljedbenike Allah neće složiti u zabludi. Allahova milost je na zajedništvu, u džematu,

ko se iz njega izdvoji, taj se izdvojio za Džehennem. (Tirmizi)

Ovaj hadis nas obavezuje da gradimo ambijent u kojem ćemo više brinuti jedni za druge, pomagati se i međusobno savjetovati.

Kako bi bolje razumjeli značaj i ulogu džemata može nam poslužiti sljedeći primjer: „Spominje se da je jedne prilike došlo do rasprave i svađe među vjernicima po pitanju da li treba klanjati dvadeset ili osam rekata teravih-namaza, pa je čuveni egipatski alim i imam Hasan el-Benna trebao pomoći razrješenju te situacije. Kada su ga upitali: „Ko je u pravu, a ko nije?“ – ovaj učenjak nije ponudio direktan odgovor, nego je učesnicima u raspravi postavio pitanje: „Da li je teravih-namaz farz ili sunnet?“ Odgovorili su: „Sunnet!“

Potom je ovaj alim raspravu zaključio riječima: „Jedinstvo muslimana je farz! Hoćemo li zanemariti farz, zbog rasprave o sunnetu? Mnogo je važnije da sačuvamo jedinstvo i bratsku ljubav!“

Allah, dž.š., na vjernike, na džemat, na one koji se u džamijama sastaju i Njegovo ime veličaju spušta Svoju pomoć i milost, a Poslanik, nekaje na njega Božiji mir i spas, nas uči i kaže: „Allah je na pomoći svome robu dok je on na pomoći svome bratu.“

U drugom hadisu kaže Muhamed, a.s,: „Ko od svoga brata  otkloni neku od dunjalučkih nevolja, Allāh će od njega otkloniti nevolju na Sudnjem danu.

Gospodaru naš, Ti na nas spusti  milost i pomozi nam onano kakva je milost Tvoja, a ne onako kako smo mi zaslužili. Sačovaj nas i naše porodice od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Budi nam Milostiv i smiluj nam se na Sudnjem danu. Amin.

Back To Top