skip to Main Content
Na području MIZ-e Kiseljak u prethodnim danima podignuti usjevi sa vakufskih parcela

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je realizovala sjetvu na 116 hektara vakufskog zemljišta, a na toj površini su se sijali kukuruz, krumpir, luk, grah i heljda zavisno od područja gdje se vrše sjetva i sadnja i u skladu sa klimatskim uvjetima.

Sa medžlisima iz cijele BiH napravila je analizu i spisak zemljišta sa specifikacijom vrste sadnje i potrebnim materijalnim sredstvima da bi ta sadnja bila završena.

Na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak zasijano je 12.300 m2 vakufskog zemljišta. Od toga je zasijano 7 duluma krompira, 2 duluma kukuruza i preko 3 duluma luka.

U prethodnim danima se dižu usjevi, te je na području MIZ-e Kiseljak podignuto 1200 kg luka i 9 tona krompira.

MIZ-e Kiseljak će u narednim danima u saradnji sa Vakufskom direkcijom cjelokupni prinos krompira i luka podijeliti ustanovama, zavodima za zbrinjavanje djece i omladine, javnim kuhinjama i drugim koji pomažu socijalno ugroženim kategorijama društva.

U isto vrijeme, izvršit će se pripreme za jesensku sjetvu žitarica.

Medžlis IZ-e Kiseljak je u zadnjih 5 godina sa Vakufskom direkcijom realizovao više projekata.
Izgrađen je Vakufaki centar i Obdanište „Ikre“ u Kiseljaku u haremu Čaršijske džamije, te oživljen vakuf iz 1873. godine u haremu Šehidske džamije na Han Ploči “Divanhana”.

Back To Top