skip to Main Content
Saopštenje za javnost

Obzirom da su se u posljednje dvije sedmice intenzivirali problemi u džematu Višnjica, i da pojedinci rade na širenju neistina prema džematlijama džemata Višnjica, a i široj javnosti, smatramo za shodno da vam se obratimo.

Nakon INCIDENTA 12.06.2020. i prijetnji upućenih imamu ovog džamata, isti je napustio džemat.
Poslije toga je Izvršni odbor na prijedlog Udruženja Ilmijje donio odluku o obustavaljanju vjerskih aktivnosti, jer u tako kratkom roku nismo mogli naći imama koji bi obavljao vjerske obrede.
S druge strane, u toku je procesuiranje odgovornih, te s tim u vezi detalje ne možemo iznositi u javnost. Samo možemo izraziti žaljenje, te dodati da je imam, pripravnik, u više navrata verbalno napadan od istih osoba i ranije, o ćemu su uredno sačinjene službene zabilješke.
Svim članovima Islamske zajednice u Višnjici smo poslali pismo i upoznali ih sa činjenicama, između kojih je i ta da je stara džamija u svakom trenutku bila i ostala centralna džamija džemata. U pismo naznačili da sve dokaze mogu pogledati na oglasnoj ploči kod džamije. Građevinsku dozvolu iz 2002. godine, zapisnike sa sastanaka, odluke o statusu stare džamije , i sl. Sva dokumentacija je isti dan skinuta.

To nam govori da nekome nije interes da džematlije saznaju istinu. Da je tako potvrđuje i činjenica da su potpisnici pisma upućenog Muftijstvu dobili odgovor koji je uručen pred članovima Izvršnog odbora i advokata jedinom verificiranom članu džematskog odbora, a isti je na sastanku pred 40 džematlija javno rekao da odgovor nije dobio.
Zbog nekih pojedinaca na veliku žalost cijele zajednice ovaj slučaj će poprimiti i sudski epilog.
Izvršni odbor je donio odluku, a shodno svojim nadležnostima, da se uvede Povjereništvo u džematu Višnjica i provedu izbori u roku od 30 dana.
Sutra će se u staroj džamiji klanjati džuma namaz, te džematlije o svemu navedenom detaljno upoznati.

Izvršni odbor MIZ-e Kiseljak

Back To Top