skip to Main Content
UPUTSTVO: Dženaza u stanju pandemije

Na dženazu dolaze SAMO najbliži članovi
porodice.
Osobe ispod 18 i osobe iznad 65 godina
starosti ne dolaze na dženazu.
Oni koji dođu na dženazu MORAJU:
1. Nositi zaštitnu opremu: RUKAVICE, MASKA
2. Izbjegavati bilo kakav fizički kontakt
3. Ne predavati saučešće
4. Držati distancu od najmanje 1,5m
5. Prilikom zakopavanja ne praviti gužvu,
zemlju bacati jedan po jedan poštujući
minimaln razmak između ljudi
6. Dženazu nose samo najbliži članovi
porodice
SAFOVI se redaju na način da između dvije
osobe MORA biti odstojanje od 1,5m
Hvala što se pridržavate preporuka.

Back To Top