skip to Main Content
Važno nam je preventivno djelovanje

Medžlis islamske zajednice Kiseljak promovira preporuke nadležnih za prevenciju od pandemije korona virusa.
Putem dva bilborda pozivaju se građani da poštuju preporuke nadležnih, te da najozbiljnije shvate upozorenja.

Važno nam je preventivno djelovanje zbog najosjetljivijih građana.

Back To Top