skip to Main Content
Obavijest o početku Obaveznog programa predškole

Obavještavamo roditelje da Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu pred polazak u školu, počinje u ponedjeljak, 10.02.2020. godine.

Predškolski program za učenike sa upisnig područja PŠ Kiseljak i PŠ Gromiljak će se odvijati u Predškolskoj ustanovi „PPU IKRE“ Kiseljak.

Učenici sa upisnog područja Brestovsko – Hrastovi će predškolski program pohađati u Centralnoj školi u Hrastovima, a sa područja Bilalovca u PŠ u Bilalovcu.
O tačnim terminima odvijanja Predškolskog programa, roditelji će biti kontaktirani od strane učiteljica koje će realizovati pomenuti program, na kontakt telefone koje su roditelji dostavili prilikom prijave djeteta.
Za sve dodatne informacije javite se u OŠ „Kiseljak 1“ ili u Predškolsku ustanovu „PPU IKRE“.

Back To Top