skip to Main Content
Danas se obilježava svjetski dan hidžaba

Danas se obilježava Svjetski dan hidžaba, koji je prvi put u svijetu obilježen 2013. godine i to na prijedlog Nazme Khan iz New Yorka koja je ovim prijedlogom željela podstaknuti nemuslimanke da stave hidžab na jedan dan i dožive to iskustvo.
Akcija je organizovana u cilju otklanjanja barijera i radi boljeg razumijevanja i rušenja predrasuda, kao i kontraverzi koje se vežu za hidžab, koji je prvenstveno izbor muslimanki.
Prošle godine ova akcija je naišla brzo na reakcije i na veliki odziv u zemljama kao što su: Velika Britanija, Australija, Indija, Pakistam Francuska i Njemačka.
Ovaj događaj želi da razvije svijest o hidžabu kao islamskom ženskom pravu i da osvijesti javnost o korijenima i razlozima nošenja hidžaba.
Ša hidžab predstavlja?
Hidžab – veo ili mahrama, koju nose neke žene islamske vjeroispovijesti kojom se pokriva kosa. Hidžab ne obuhvaća pokrivanje lica i ruku.

Pojam hidžaba u užem smislu koristi se kao sinonim za pokrivanje kose mahramom, a u širem smislu kao poseban stil odijevanja koji je u skladu s islamskim normama. Hidžab je jedna od osnovnih vjerskih obaveza svake punoljetne žene muslimanke.

Kada je u pitanju hidžab tj. pokrivanje kose, naredba u vezi s tim eksplicitno je sadržana u kur’anskom tekstu. Dakle, hidžab je sastavni dio vjerskog obreda, a ne samo znak koji upućuje na privrženost islamu. Škole islama daju hidžabu širu simboliku i značenje predstavljajući ga kao simbol skromnosti, privatnosti i morala
Zanimljivo je, da su u ovom periodu i decenijama poslije, ne samo muslimanke, već i žene drugih vjeroispovijesti, na svojim glavama su nosile mahrame, a jedina razlika bila je u njihovoj boji, i naravno, decenijama, mahrama nikome nije smetala u BiH.

Back To Top