skip to Main Content
Komentar sure El – A'la: Šejh prof. dr. Emeritus Muhamed Ratib Nabulsi (I dio)

Drugo predavanje, tumačenje Kur'anskih ajeta sure el-A'la od 3.ajeta do 8. ajeta

Hvala i zahvala neka je Allahu Gospodaru svijetova, neka je salavat i selam, na našeg predvodnika Muhammeda Sadika el- Emina ( Muhammeda, Iskrenog, Povjerljivog ), Allahu naš mi imamo znanja samo onoliko koliko si nas Ti podučio. Uistinu Ti sve znaš i Ti sve mjerom određuješ.
Allahu poduči nas onome što će nam koristiti i učini dan nam bude od koristi ono čemu si nas podučio i Ti nam povečaj znanje. Bože daj nam da Istinu vidimo Istinom i nadahni nas da je slijedimo i daj nam da stranputicu vidimo stranputicom i nadahni nas da je se klonemo. I učini nas od onih koji slušaju Tvoje riječi i slijede ono najljepše, te nas uvedi u džennet sa svojim odabranim dobrim robovima.

Cijenjena braćo, zmija je u stanju da u potpuno mrkloj tami ulovi miša i da ga pojede, ko ju je uputio na takvo nešto. Naučnici su na njene oči stavili nešto poput voska koji svijetli, a u sobu su ubacili miša na koga se ona odmah ustremila, odmah su otkrili da ona na očima ima dva senzibilna otvora koja su jako osjetljiva i djeluju kao ultraljubičasta svijetlost, čim se ova dva otvora zatvore ona ostaje slijepa naspram svoje žrtve. Neke vrste ose ukopavaju se u zemlju i tako love skakavce, a onda luče tekućinu koja paralizuje skakavca tako da on na kraju bude zgotovljena hrana za njene mlade, onda dolazi ženka i polaže jaja u blizini ove zgotovljene hrane, zatim umiru i ženka i mužjak, a hrana ostaje zgotovljena kod ovih malih jajašca koja kada se izlegu pojedu ovu već zgotovljenu hranu:

Uzvišeni Allah kaže u suri Al- A'la:

و الذي قدر فهدى

„I koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje“ ( Sura el-A'la 2. ajet ).
( Prijevod ajeta Besim Korkut ).

Spermatozoid, taj živi stvor, kada uđe u jajašce rastoči ga na hiljade dijelova u neznatan broj dana, koje uputio ove, ko je nadahnuo ove male ćelije da se sutra usprave kao kičmeni stub, a ko je naputio druge među njima da formiraju srce ili neke treće da formiraju mišićno tkivo ili npr. četvrte da budu kosti. Tekućina koja na prvi pogled ukazuje na slabost, nejakost. S druge strane sve ćelije, živci,dlake, kosa, crijevo i sva utroba, jedna stvar a od nje se formiraju svi ogranci i sva stvorenja:

„Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim“ ( Sura Al-A'ala 1-2 ajeta, prijevod Besim Korkut ).

Sve na ovom svijetu govori nam o prolasku svega

Neki od komentatora Kur'ana su rekli, da riječ spomenuta u ajetu koji slijedi „el-Mer'a“ u arapskom jeziku se koristi za svaku biljku koja niče iz Zemlje. „I koji čini da rastu pašnjaci“ ( Al-A'la 4. ajet, Besim Korkut ), On je, neka je Uzvišen darovao nam to što nas je stvorio i izveo u postojanje, ali nam je darovao i drugu blagodat, to je blagodat produžetka i nastavka,jer koja je korist postojanja ako nema kontinuiteta i nastavka. Rekao je Uzvišeni Allah: „I koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci“.
Riječ el-Mer'a- ( pašnjaci prevedena kod Besima Korkuta o.p. ) dakle obuhvata sve bilje.

Zatim Uzvišeni Allah kaže: „a potom čini da postanu suhi, potamnjeli“. ( sura Al A'la 5. ajet )

Značenje riječi „gutha'“ jeste suhi, a značenje riječi „ahwa'“ jeste potamnjeli. Biljke se kreću od zelenila ka žutilu a zatim počnu truhnuti, primjera radi lišće sa drveća nakon jeseni postaje crno i truhlo.
Rekao je Uzvišeni Allah: „I koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, potamnjeli“. ( Sura A'la od 3-5 ajeta ).

Drugo što iz ovih ajeta i sklada riječi da naslutit i čitat jeste da proces života se polahko kreće ka svom kraju, od zelenila, zrelosti, ka jeseni i nestajanju, ka smrti i truhljenu. Takav je i život čovjeka, od mladosti, bujanja planova i snova ka starosti, nemoći i smrti. Sve na Zemlji priča tu priču, o kraju svijeta, zalazak sunca, dolazak jeseni, opadanje lišća sa drveća. Uzvišeni Allah je rekao: „„I koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, potamnjeli“. ( Sura A'la od 3-5 ajeta ).

Prva radosna vijest koju sura nosi jeste: „Mi ćemo te Muhammede učvrstiti u pamčenju Kur'ana, te što se tebe tiče ti nećeš zaboraviti“.

Ovdje dolazi u ovoj suri i prva radosna vijest Poslaniku s.a.v.a. , bilježe neki pisci Poslanikove s.a.v.a. sire/biografije kako je ova sura jedna od najdražih sura Poslaniku s.a.v.a. Kada je Poslanik s.a.v.a proučio riječi „Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg“ Al-A'la 1. ajet سبح اسم ربك الأعلى „Sebbihismi rabbike a'la“ – Rekao je:„Stavite ove riječi u svoje sedžde“, tako mi muslimani u namazu izgovaramo na sedždi: „Subhane rabijal a'la“ „Slavljen neka je moj Gospodar Uzvišeni“. Te navode kako prethodno spomenuh neki pisci sire Poslanikove s.a.v.a. da mu je ova sura bila najdraža jer je u njoj dobio prvo obećanje od Allaha Uzvišenog kako neće od Kur'ana ništa zaboraviti. Veli Uzvišeni Allah: „Mi ćemo te naučiti da izgovraš pa ništa nećeš zaboraviti“ ( Sura Al A'la 6. ajet, prijevod ajeta Besim Korkut ).

Tj. O Muhammede mi ćemo ti Kur'an učvrstiti u pamćenju, te kada si ti u pitanju ti ga nećeš zaboraviti, neki komentatori lingvističari pročitali su ovaj harf „lam“ „fe la“ kao imperativ ( tj. Pa nemoj zaboraviti o.p.) a neki su ga pročitali kao „negaciju“ ( Tj. Nećeš zaboraviti, kako je i Besim Korkut preveo o.p. ). A neki komentatori su to razumjeli i kao strogi imperativ „Nikako ne dopusti da ti se dogodi da zaboraviš“. U smislu da ako je riječ o strogom imperativu zabrane da zaboravi, onda to znači: O Muhammede na tebi je da se udaljiš od uzroka koji vode zaboravu“.

Spominju islamski učenjaci stihove koji se pripisuju Imami Šafiji da je rekao:
شَكَوْتُ إلى وكيعٍ سوء حِفْظي فأرْشَدني إلى ترْك المعاصي
وأنْبأني بِأنَّ العلم نــــورٌ ونور الله لا يُهْدى لِعاصي

„Požalio sam se Vaki'u ( ime učitelja) na slabo pamćenje, a on me uputi na ostavljanje grijeha, te mi na znanje dostavi da je ilum svijetlo, a Allahovo svijetlo se ne daruje asiji/griješniku“.

Nemoj mu biti grješan danju, jer će te on probuditi u noći. Tako čovjek može zaboraviti dio znanja, zbog grijeha, jer priroda grijeha je da vodi zaboravu. Božja knjiga, Kur'an,koliko god ti bila jasna,kada postupiš suprotno njoj ti je zaboravljaš. Te se stvara brana između tebe i nje, stoga ajet nosi dva značenja, a Poslanik s.a.v.a. je rekao: „Kur'an ima više naličja“. On ima višeznačajne poruke. „Učvrstit ćemo tvoje pamćenje Muhammede“ to je radosna vijest tebi o Muhammede. Na Nama je da ga čuvamo. Čak šta više, neki su ovo naveli kao jednu od Poslanikovih mu'džiza/nadnaravnih pojava, jer osoba koja nije znala prije niti čitati niti pisati, jednom recituje Kur'an i ostaje zauvijek u njegovom pamćenju. Ovo nadilazi ljudske mogućnosti. Prosječan hafiz nauči Kur'an, pa ga opet ponavlja, jer se brzo zaboravlja, pa opet obnavlja. Kako je Poslanik s.a.v.a. mogao upamtiti Kur'an od početka do kraja, bez obnavljanja hifza? Stoga su komentatori kazali: Ovo je radosna vijest Poslaniku s.a.v.a. te je onda riječo nadnaravnoj pojavi ukoliko bi ovaj harf „lam“ čitali kao negaciju ( tj. Nećeš zaboraviti o.p.), te je cijela rečenica izvještaj, a ne imperativ.
Dalje:

Poslanikov sav himmet/briga bili su usmjereni samo na Allaha, pa stoga on i nije mogao zaboraviti Allahov govor

Druga stvar kada je u pitanju zaborav, postoji prirodno pravilo ukoliko bi se osvrnili na psihologiju, čovjek se sjeća stvari kojima se bavi i koje ga zanimaju, to je opće poznato, tako da mladoženja uzme broj mlade, garantujem da će ga upamtiti iz prve i neće ga zaboraviti, trgovac koji je dužan, njegovo pamčenje je u defteru, stvar koju voliš i kojom se baviš ne zaboravljaš, ukoliko bi ti neka osoba obećala dobar posao, vjerovatno bi njen broj upamtio bez pisanja, ukoliko si vlasnik trgovine, uglavnom ti je poznat svaki artikal u detalj, kažeš momku koji radi kod tebe: Popni se na policu i u tom redu dodaj mi to i to. Ovo govori, da ono što volimo ne zaboravljamo. O kojoj je vrsti pamćenja riječ? Riječ da stvari koje volimo ne zaboravljamo, Poslanikov s.a.v.a. sva briga bila je Allah. Stoga on nezaboravlja njegov govor. Stoga, ako je harf/slovo „lam“ negacija, onda je riječ o ljudskoj primordijalnoj čudi, jer zaboravlja samo onaj kojeg se ne tiče. Možeš se zapitati o adresi neke osobe, ali nemaš namjeru da mu pošalješ pismo, za kratko vrijeme ćeš zaboraviti njegovu adresu. Tako da zaborav i sjećanje spadaju u široku temu o kojoj se može naširoko razlagati. Međutim suština se može svesti na to da postoji naučno utemeljena veza između sjećanja i brige o nečemu. Reci mi čega se sjećaš, reći ću ti gdje su tvoje brige usmjerene. Rekao je Poslanik s.a.v.a. od Enesa ibn Malika, da je ovaj rekao, rekao je Božji poslanik s.a.v.a : „Čija je briga ahiret, Allah učini u njegovom srcu bogatstvo, i učini njegovu brigu jednom, a dunjaluk mu sam dolazi bez da mu on stremi, čija briga je dunjaluk, Allah mu pred oči oslika siromaštvo, a njegove brige učini brojnim, a od dunjaluka mu ne dođe osim onoliko koiko mu je propisano“.

Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti“ ( Sura Al A'la 6. ajet, prijevod ajeta Besim Korkut ).

Značenje bi bilo, postoji mogućnost zaborava. Komentatori Kur'ana po ovom pitanju imaju različita stajališta. Neki od njih kažu: Allah iz svoje neizmjerne mudrosti učini da Poslanik s.a.v.a. uistinu nešto zaboravi. A to se događa. Rekao je alejhi salatu ve selam: „Allahu, ja sam samo čovjek zaboravljam kao što i svi ljudi zaboravljaju“. U tom slučaju zaborav biva Allahovom intervencijom, od Allaha. Poput smiraja i sna uoči bitke na bedru kada je u njihova srca ubacio pospanost, od koje su neki zaspali. Ova pospanost je njegova milost. Jednako tako ljudi zaboravljaju iz Božje milosti, vjernik osjeća značenje ovog ajeta, nekada zaboravi na sastanak što bude po njega dobro, jer da je kojim slučajem otišao bilo bi veliko zlo po njega. Allah učini da zaboravi ovaj sastanak. Izbriše ga u potpunosti bez da čovjek snosi ikakvu posljedicu grijeha.

Božji meši'et/htijenje nema nekog iznad Sebe, ništa ga ne ograničava, onemogućava ili sprječava

„Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite“ ( Sura Al A'la 6. ajet, prijevod ajeta Besim Korkut ).
Tj.osim što Allah htjedne da zaboraviš, jer ti si čovjek. Drugo značenje je jako suptilno, Allahova volja i htijenje ne mogu se ograničiti. Ova tema nas vodi u druge teme, neko je npr. čuo predavanje u kojem se kaže da kada dadne sadaku prije polaska na putovanje, ta sadaka će ga čuvati na putu. Da li sadaka udijeljena na konto sreće stavlja Božju volju van funkcije? Da li je moguće da se ama baš ništa neće dogoditi? Neće se dogoditi uz Božju pomoć ništa loše, neće sve dok si uz Allaha, međutim, ukoliko udjeliš sadaku, a zaboraviš na Allaha, i skreneš sa puta istine na putovanju, davanje ove sadake nije garant, a Božja volja je neograničena. Možda će ti neko reći, ja sam dao zekjat na svoj imetak, i ima potpuni smiraj da njegov imetak neće propasti, međutim dogodi se ipak da imetak propadne, stoga ukoliko daš zekjat, te živiš u ubjeđenju da imetak neće propasti, a uzmeš sebi za slobodu da grijehe činiš na drugim poljima, nećeš sputati Allahovu volju i moć time što si dao zekjat. Ne, iako si dao zekjat,nevolja će doći. Zekjat će te čuvati samo ako se budeš podvrgnuo Allahovim naredbama i zabranama. E, tad će te čuvati, međutim ukoliko dadneš dio imetka, da li si ovim Allahovu volju stavio van funkcije i moći. Svakako, ne! Rekao je Uzvišeni Allah:

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى*إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾

„Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite“

Nema iznad Božje volje ničega, nema te stvari koja će je staviti van funkcije ili ograničiti, „I nećeš zaboraviti“ ( o.p. jedno od načina čitanja ), „pa nipošto nemoj zaboraviti“ . ( Drugi način čitanja o.p. ). „I nećeš zaboraviti“, jer ti si brižan. To je Božji zakon. Ovo je radosna vijest od Allaha, a poruka je „Mi ćemo sačuvati Kur'an, nije tvoje da se brineš“. Drugi zakon je, obzirom da si ti posvećen, brižan i da voliš, nećeš zaboraviti. A nadnaravna stvar je u poruci osim ako Allahova volja bude takva da je nužno da zaboraviš.

Stoga je Poslanik s.a.v.a. rekao:

((إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني))
„Ja sam samo čovjek, zaboravljam kao što i Vi zaboravljate, te ukoliko zaboravim podsjetite me“. Bilježi Muslim

Ukoliko je i Poslaniku s.a.v.a. svojstveno, da zaboravlja, pa ko smo to onda mi? Međutim Poslanikovo s.a.v.a. zaboravljanje je zbog krajnje mudrosti. Ukoliko je vjernik ustrajan na Allahovom putu, onda mu Allah može dati i da zaboravi nešto, i da u tome bude veliko dobro, jednako tako može njegovim neprijateljima učiniti zaboravnim nešto i više. Stoga je zaborav, jedna od Božjih blagodati, a ko među nama nije pogriješio prema nekom, pa kada se sjeti dođe mu da se od stida istopi. Kada bi ovo sjećanje ostalo stalno, naš bi se život pretvorio u džehennem. Međutim, Božja je mudrost da čovjek zaboravlja, tako nešto preboli za sedmicu, nešto za dvije ili mjesec, zaborav je stoga jedna od najvećih blagodati kojima Allah daruje čovjeka.

Obznanjena stvar je obznanjena, a ono što je skriveno zna samo Allah Uzvišeni

Zatim Allah Uzvišeni kaže:

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

„jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite“.

Kao što sam prethodno spomenuo, On, Allah zna tajne i ono što se skriva. Tako da riječ „yakhfa“ u ajetu se odnosi na ono što je javno, ali se krije. Danas na savremenim aerodromima imamo senzore koji registruju metale i oružje i sl. To spada logikom ovog ajeta u ono skriveno „Yakhfa“, dakle, riječ je o nečemu skrivenom što aparati osjete, kako je tek kada se ovi metali vide, a ne budu skriveni. Da li je potreban tada uopće uređaj? Istog momenta bi bio uhvaćen, te ukoliko skrivene stvari postanu otkrivene, a druge javne, samim tim preče je da budu otkrivene, što je skriveno, to je skriveno, a što je javno, to je javno, a skriveno zna samo Allah. Uzvišeni Allaha kaže:

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

„„jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite“

Na drugom mjestu Uzvišeni Allah kaže:

﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾

„Ako se Ti glasno moliš, – pa On zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš!“

Sura Ta-ha 7. ajet.

Ono što je nepoznanica tvome prijatelju, jednako tako može biti i nepoznanica tebi samom, i niko ne zna šta nosi budućnost.
Rekao je Imam Ali, neka mu Allah da sve počasti, – opisujući Allaha dž.š. – : „On, Allah, zna sve što je bilo, i zna sve što će da bude, i zna ono što nije bilo, da je bilo kakvo bi bilo“. Ovo je značenje onog „Akhfa“ – „što se skriva“. A on Allah zna suštinu i onog što se javno iznosi i onog što se skriva. Javne stvari su poznate. Ali ono što je skriveno od ljudi zna Allah, a što je skriveno od Tebe zna Allah. Jer On, Allah ima apsolutnu i neograničenu moć.

Uzvišeni Allah želi da budemo potpuno ispravni, ali samo zbog Njega

Primjera radi, neko je čuo na predavanju da ukoliko čovjek bude ispravno postupao, njegov život će biti ispunjen i sretan. Te izabrao ispravan način života, ali ne iz ljubavi prema Allahu, nego iz želje da njegova trgovina i posao budu uspješni, te iz svog života izbaci sve oblike nedozvoljenog poslovanja i očekuje uspjeh od Allaha, ovdje Allah kaže:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

„Onima koji govore: Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, – dolaze meleki: Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obečan“. ( Sura Fusilet 10.ajet ).

Čovjek počne ispravno postupati, te ostane zatečen i pored toga što je ispravno postupao, šta je razlog, odgovor je u ovom ajetu:

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾
„Osim ako Allah bude drugačije htio“.

Naš Gospodar zna unutrinu ovog čovjeka, da je dosljedan iz razloga kako bi mu trgovina uspjela, ne što voli Allaha. Niti iz čežnje za onim što je kod Njega, niti iz želje sa spoznajom, niti da se sačuva Njegove kazne, te obzirom da Allah zna tajne i ono što se skriva, onda u tom slučaju Allah mu odgodi uspjeh, kao jedan način liječenja njegove duše. Kao da Allah želi da mu kaže: „Robe moj budu ispravan i dosljedan zbog Mene, ne zbog zarade, i budi dosljedan i iskren samo zbog Mene“.

Rekao je Uzvišeni Allah:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴾
„Reci, meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru“ ( Az-Zumer 11. ajet ).

Dakle, iskreno, Kur'anski ajet treba shvatati kao neku vrstu zakona u prirodi čiji rezultati ne mogu izostati, rekao je Uzvišeni:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
„Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati, da proživi lijepi život i, doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili“. ( Sura An-Nahl 97. ajet ).

Stoga, ukoliko je primijenio propise ispranog i sigurnog, ali bez iskrenog cilja, nego samo da bude uspješan i miran, te samo s ciljem ljubavi prema ovom svijetu i lagodnog života. E, onda ukoliko primijeniš ovaj ajet samo sa ovim ciljem, onda ajet neće imati ovaj učinak, jer Allahovu volju ne može ograničiti ničija volja.

Druga radosna vijest u ovoj suri jeste olakšanje

Primjera radi, zastupnik u parlamentu je zaštićen, međutim, onaj koji mu je dodijelio benificije ponekad ih stavi van funkcije ukoliko iste zloupotrijebi. Jer, ima volja iznad njegove volje, tako onaj koji je iznad funkcijom svojom voljom ukida benificije zastupnicima.

Uzvišeni Allah je rekao:

﴿ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾
„I sve što je dobro mi ćemo Tebi dostupnim učiniti“ ( Sura Al-A'la 8. ajet ).

„Ovo bi bila druga radosna vijest, olakšanje, a onda potpuno olakšanje. Osnova je da Uzvišeni Allah kada je stvorio Zemlju i ljude na njoj, postavio je pred njih neke ciljeve, tako je cilj stvaranja bio da Ga spoznaju analogijom putem svega stvorenoga, jednostavnim promišljanjem, kada ga spoznaju onda oni ispravno postupaju po Njegovim naređenjima, a kada se to dogodi, onda i oni krenu naprijed, prema Allahu, e tada osjete slast blizine Njemu. Tada čine dobra djela kako bi njihova blizina bila što potpunija. Onda kada krenu sa dobrim djelima, ova djela ih učine kompetentnim da budu zauvijek u društvu zadovoljni kod Vladara Svemoćnoga. Ovo je Božji plan u stvaranju čovjeka.
Rekao je Uzvišeni Allah dž.š. :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾
„Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju“
( Sura Ad-Dariyat 56. ajet. )

إذا تطابقَتْ أهْداف العَبْد مع الهَدَف الذي خُلِقَ من أجْله تيَسَّرَتْ أُمورُهُ

Kada se podudare ciljevi Božjeg roba sa ciljevima zbog kojih je stvoren, život mu postane lakši

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴾
„Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući“. ( Sura An-Nisa’ 147. ajet ).

Jer, tada bi kazna bila besmislena.
﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً﴾
„A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili“ ( Sura Džinni 16. ajet )

Te je također rekao Uzvišeni Allah:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

„A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su radili“
( Sura Al-A'raf 96. ajet ).

Također je rekao Uzvišeni Allah:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾
„A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su činili“. ( Al-A'raf 96. ajet ).

Također, rekao je Uzvišeni Allah:

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾
„I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici“.
( Sura Yunus 62. ajet )

Nastavit će se…

Back To Top