skip to Main Content
Aktiv žena Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak: Polaznice kursa sufare sa mu'allimom Samrom Bajrić

Večeras se u prostorijama Škole Kur'ana u Kiseljaku sastala grupa koja je 2017. godine naučila arapsko pismo, kako bi zajedno proučile petu hatma dovu.

Zajedno sa njima su bile i polaznice kursa sufare koji je u toku svake subote i utorka u Kiseljaku, a kojeg vodi mu'allima Samra Bajrić.
Praksa je da se zajedno okupe svakih nekoliko mjeseci i zajedno prouče hatma dovu za hatmu koju prethodno prouče.

Back To Top