skip to Main Content
Medžlis islamske zajednice Kiseljak uručio priznanja za rad u džematskim odborima za 79 članova

Večeras su u Vakufsko – administrativnom centru u Kiseljaku, poslije Akšam -namaza uručena priznanja za 79 članova džematskih odbora Medžlisa Kiseljak.
15 džematskih odobora, koliko imamo i džemata je noćas spokazalo da je od 15 malih potočića narasla jedna velika rijeka, koja je zajedničkim radom u 4 protekle godine služila i radila za Islamsku zajednicu.
Odlukom IO-a Medžlisa, predsjednik IO-a, Nermin Merhemić i glavni imam Kenan ef. Bajrić uručili su priznanja:
Džemat Kiseljak:
Nurija Đelil, Abdulah Mujić, Adem Mujić, Avdo Šišić, Fadil Agić i Fahrudin Topalović.
Džemat Han Ploća:
Hikmet Šišić, Izudin Dahija,Nihad Huseinović, Nermin Bajraktarević, Elvedin Grošo, Izet Adilović, Eldin Huseinović, Ifet Huseinović, Adis Bajraktarević.
Džemat Višnjica:
Ahmed Drinjak, Enis Bulić, Dino Palalija, Mujo Begović, Muamer Karahmet.
Džemat Kazagići:
Junuz Junuzović, Ekrem Brkić, Almir Karasalihović i Emir Jusupović.
Džemat Crnići:
Ekrem Neradin, Vehid Ramić, Ismet Handžić i Emir Neradin.
Džemat Hercezi:
Abdulah Ganija, Vahid Subašić, Ramiz Turčinović, Zufer Ajanović.
Džemat Kreševo:
Dženan Beganović, Samir Hadžuglija, Denis Fatić, Meho Bejtić.
Džemat Bretovsko:
Mirsad Selman, Hikmet Karasalihović, Naim Šljivar, Aldin Vrbić.
Džemat Bilalovac:
Ramiz Osmić, Nusret Zrno, Samir Zrno i Hazim Aletić.
Džemat Bukovica:
Samir Jahić, Rešad Bašić, Ismir Omić, Adem Rizvo, Edin Kečo i Vejsil Hasić.
Džemat Duhri:
Admir Čeho, Senad Emšo, Husein Mujić, Muamer Čehajić, Ejub Oruč, Kenan Litrić-Grahić, Midhat Emšo, Bekir Mujić, Enver Hodžurda, Vahid Žolja i postuhumno Edhem Karić.
Džemat Solakovići:
Halid Bašić, Vahid Bašić, Muhidin Bašić, Vahid Aladžuz.
Džemat Jehovac:
Fuad Purišević, Fahrudin Rahmanović, Vahid Mustajbegović i Asmer Japaur.
Džemat Milodraž:
Alija Karo, Hikmet Karo, Almir Imamović, Fuad Hodzić, Salem Fazlihodžić, Mirsad Fazlihodžić.
Džemat Gromiljak:
Nezir Smajić, Hasan Prozo, Nedžad Habibović i Adnan Behlil.

Back To Top