skip to Main Content
Sunnet na djelu: Posjeta bolesniku

Mreža mladih Medžlisa islamske zajednice Kiseljak u mjesecu Rebi'ul evvelu sprovodi aktivnost pod nazivom „Sunnet na djelu“.
Naime, mladi žele svojim djelom pokazati da žive sunnet, a aktivnost koju su sprovodili u vikendu koji je iza nas je posjeta bolesnih vršnjaka, shodno riječima Resulullaha, s.a.v.s.:
„Ko posjeti bolesnika, zagazio je u Božiju milost, a kada sjedne, u potpunosti je obuhvaćen Njegovom milošću.“
Aktivnost je sprovedena uz podršku Fonda za socijalnu i društvenu brigu Medžlisa.
Adabi (pravila) posjete bolesniku su:
1. Ponijeti bolesniku hediju, što će biti očit znak naše pažnje,
2. Nazvati selam, rukovati se sa bolesnikom ili ga zagrliti i staviti ruku na njegovo čelo,
3. Okrenuti se prema njemu i zamoliti Allaha, s.w.t., za njegovo ozdravljenje, što će mu osnažiti nadu i oraspoložiti ga,
4. Ne zadržavati se dugo uz bolesnika, jer ga to može zamoriti;
5. Zamoliti bolesnika da prouči dovu za one koji ga posjećuju, jer se bolesnikova dova ne odbija,
6. Ne govoriti povišenim tonom, kako ga ne bismo uznemirili,

7. Ne prisiljavati ga da jede i pije, ako ne može.

Back To Top