skip to Main Content
Konkurs za dodjelu stipendija iz fonda Bejtul mal Islamske zajednice

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Ured za društvenu brigu raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu 160 stipendija u školskoj / akademskoj 2018 / 19. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

– Za studente – 100 stipendija

– Za učenike srednjih škola – 40 stipendija

– Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

Pravo za prijavu na konkurs imaju:

I

svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija
II

Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2018 / 19. godinu počevši od 01. Septembra 2018. do 01. oktobra 2019. godine u mjesečnom iznosu od po:

100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata)

100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)

150,00 KM za studente sa prosjekom 00 i više (deset mjesečnih rata)

III

I OPĆI KRITERIJI:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;

– da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;

– da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;

– da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena;

– da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;

– da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;

– da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

– Stipendije prema socijalnom statusu

– Stipendije prema uspjehu

– Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

a) Opća

– Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17);

– Uvjerenje o državljanstvu

– Uvjerenje o redovnom upisu u školsku / akademsku 2018 / 19. godinu;

– Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole

– Kopiju indexa (prve i druge stranice)

– Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)

– Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);

– Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje I ovjerava u općini)

b) Dokumentacija koja se boduje

– Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;

– Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave;

– Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje

– Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)

– Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)

– Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)

III POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

– Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17)

– Potvrda o upisu školske 2018/19 godine

– Uvjerenje o invaliditetu

– Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

V

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2018. godine

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom januara 2019. godine na internet stranici Islamske zajednice, radiju BIR i Islamskim informativnim novinama Preporod. (Sistem bodovanja možete preuzeti klikom ovdje)

VII

Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ured za društvenu brigu

Zelenih beretki br. 17

71000 Sarajevo

Www.islamskazajednica.ba

Back To Top