skip to Main Content
Iftar u organizaciji Aktiva žena MIZ-e Kiseljak

Na iftaru za žene koje je organizovao Aktiv žena MIZ-e Kiseljak bilo je prisutno 70 žena i djevojaka, a ovo je bila prilika da se prisutnima predstavi koordinatorica Medžlisa IZ-e Kiseljak za Ženski aktivizam, brak i porodicu, Lejla Hodžić Delić.

Iftaru su prisustvovale učenice i svršenice medresa, te žene koje su bile polaznice različitih kurseva u Kiseljaku.
Izražena je želja da ovo postane tradicionalno i da se ženski dio džematâ sastaje češće na ovako lijep način.
Organizaciju iftara su finansirali Medžlis islamske zajednice Kiseljak i Udruženje “Izvor dobročinstva”.

Back To Top