skip to Main Content
Na području MIZ-e Kiseljak 35 Teravih punktova

Na području Medžlisa IZ-e Kiseljak Teravih – namaz se klanja na 35 mjesta.

Općina Kreševo: U džematu Kreševo Teravih – namaz se klanja na 3 mjesta; u džamiji u Kreševu, u mektebu u Mratinićima, i u mektebu u Bjelovićima.

U džematu Crnići Teravih – namaz se klanja na 4 mjesta: u džamiji u Crnićima, mektebu u Ramićima, u mektebu na Crničkom Kameniku, i u ustupljenom prostoru u Rakovoj Nozi. Općina Kiseljak: U džematu Han Ploća Teravih – namaz se klanja na 3 mjesta: u Šehidskoj džamiji na Han Ploći, u mesdžidu u Radanovićima, i u mektebu u Tulici.

U džematu Višnjica Teravih – namaz se klanja u džamiji u Višnjici.

U džematu Solakovići Teravih – namaz se klanja na 2 mjesta: u džamiji u Solakovićima i u mektebu u Mokrinama.

U džematu Bukovica Teravih – namaz se klanja na 6 mjesta: u džamiji u Bukovici i meketebima u Botunji, Zabrđu, G. Žeželovu, D. Žeželovu i u Ivici.

U džematu Duhri Teravih – namaz se klanja na 3 mjesta: u glavnoj džamiji u Duhrima, u gornjoj džamiji u Duhrima i u mektebu u selu Bukva.

U džematu Kiseljak Teravih – namaz se klanja na 4 mjesta: u Čaršijskoj džamiji u Kiseljaku, u džamiji u Rotilju, i u mektebima u G. Paležu i D. Paležu.

U džematu Hercezi Teravih – namaz se klanja u džamiji u Hercezima.

U džematu Gromiljak Teravih – namaz se klanja na dva mjesta: u džamiji na Gromiljaku i u mektebu na Rudniku.

U džematu Jehovac Teravih – namaz se klanja u džamiji u Jehovcu.

U džematu Brestovsko Teravih – namaz se klanja u džamiji u Brestovskom.

U džematu Kazagići Teravih – namaz se klanja u mektebu u Kazagićima.

U džematu Bilalovac Teravih – namaz se klanja u Bilal džamiji u Bilalovcu.

U džematu Milodraž Teravih – namaz se klanja u Fatihovoj džamiji u Milodražu i u meketebu u Kablama.

Back To Top