skip to Main Content
Mladi u posjeti starim i iznemoglim osobama iz džemata

 

Aktivnosti Mreže mladih MIZ-e Kiseljak se nastavljaju. Pored velikog broja edukativnih i zabavnih aktivnosti, omladina u planu svojih aktivnosti ima i društveno – korisne, te humanitarne aktivnosti.

 

U prethodnim danima, omladina uz podršku svojih imama obišla je nekoliko porodica starijih i iznemoglih osoba. Porazgovarali su s njima, ohrabrili ih i uputili im tople riječi podrške, te uručili skromne hedije.


Vjernik mora da njeguje posebno lijep i pažljiv odnos prema starijima. Mladi žele da to i pokažu, a sve to slijedeći poruku Božijeg Poslanika, a.s., koji kaže:

„Nije naš onaj ko ne poštuje starije i ko nije samilostan prema mladima“ (Hadis)


 

Back To Top