skip to Main Content
PREDSTAVLJAMO VAM KISELJAČKA UDRUŽENJA: Kulturno umjetničko društvo ”Izvor ‘08” Kiseljak

Kulturno umjetničko društvo je osnovano 2008 godine, a kroz dosadašnji period svog postojanja bilježi konstantan rast kako u pogledu broja članova, tako i u pogledu kvaliteta rada društva na polju folklornih, dramskih te muzičkih sekcija.

Od svog osnivanja društvo je djelovalo kroz prioritetne tri sekcije, a to su folklorna kao osnovna te dramska i muzička sekcija. Tako da društvo danas broji oko 130 aktivnih članova.


Kad su nastupi u pitanju, istakli bi prije svega gostovanje članova folklorne sekcije na internacionalnom festivalu u Turskoj, na međunarodnom festivalu za djecu u Makedoniji, te nastup u Češkoj republici, kao i nastupi širom Bosne i Hercegovine.

Koreografi koji su od samog početka društva, i jedni od inicijatora osnivanja istog su Merhunisa Bejtić i Irham Čehajić. Predsjednik društva od samog osnivanja 2008. godine pa do 2016. godine je bio Elvedin Mušanović  kada funkciju predsjednika društva preuzima Merhunisa Bejtić.


Ono što treba posebno naglasiti kad je u pitanju KUD ”Izvor ‘08” Kiseljak jesu uspješno organizovane međunarodne smotre folklora, koje su postale tradicionalne, te prepoznatljiv događaj za Kiseljak, a i šire. Društvo je organizovalo 6 (šest) međunarodnih smotri folklora na kojim su bila društva iz raznih dijelova Evrope.

Back To Top