skip to Main Content
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju Odluke Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Kiseljak od 28. 07. 2016. godine Medžlis Kiseljak objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA

 

 1. Predmet javnog poziva su poslovni prostori  u vlasništvu Medžisa u prostorijama Vakufsko – administrativnog centra u Kiseljaku.
 2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. 08. 2016. do 14:00 sati
 3. Poslovni prostori su veličine 70 m2 i 85 m2 i mogu se pogleati svakim radnim danom od 9 do 14 sati.
 4. Cijena zakupa po m2 određena je Odlukom IO Medžlisa  7 KM po m2. U cijenu je ukljućeno plačanja vode, a režije struje i grijanja plača ponuđać po osnovu realnog utroška istih.
 5. S najpovoljnijim ponuđaćem za svaki pojedini poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 1 do 5 godina, a prednost će imati ponuđać koji iskaže spremnost na dugoročniji zakup.
 6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uslovi održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena.
 7. Pisanu ponudu za zakup dostaviti u prostorije Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, adresa: ul. Bana Jelačića b.b. Kiseljak
 8. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Medžlisa 16. 08. 2016. u 14:30 sati
  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuđaći ili njihovi opunomoćenici.
 9. Kontakt informacije: Nermin Merhemić – 061/610-159 ili Kenan ef. Bajrić – 061/762-982

NAPOMENE:

Izvršni odbor Medžlisa zadržava pravo da ne prihvati ponude  ponuđaća koji u svojoj djelatnosti imaju npr. Prodaju alkohola isl. Neće se razmatrati takve ponude.

Zakupoprimac je dužan ukrako kroz nekoliko rečenica objaniti kojom vrsom djelatnosti će se baviti u ponuđenim poslovnim prostorima.

Pravo na prednost pri zakupu ima ponuđać koji ispunjava uslove Javnog poziva i ponudi najviši iznos zakupnine, ili ponuđeni iznos zakupnine od 7 KM, ali na duži vremenski period.

Osim zakupnine, zakupoprimac se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, telefon, grijanje, komunalna naknada idr.,) sukladno pozitivnim propisima.

Zakupoprimac ne može vršiti radove u poslovnom prostora bez pismenog pristanka zakupodavca .

 

Zakupoprimac ne može poslovni prostor izdati u podzakup.

Back To Top