skip to Main Content
Održana redovna skupština Medžlisa islamske zajednice Kiseljak

U nedjelju, 31.01.2016. godine, u Vakufsko administrativnom centru, održana je redovna skupština Medžlisa islamske zajednice Kiseljak.

 

Uvodnu riječ je uzeo predsjednik MIZ-e Kiseljak Nermin Merhemić i predložio slijedeći Dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1.Izbor radnog predsjedništva Skupštine Medžlisa;

2.Izbor predsjedavajućeg Skupštine Medžlisa;

3.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;

4.Izvještaj o finansijskom poslovanju Medžlisa za 2015. godinu;

5.Izvještaj o radu Medžlisa za 2015. godinu;

6.Usvajanje Plana rada Medžlisa za 2016. godinu;

7.Usvajanje buđeta za 2016. godinu;

8.Prijedlog za formiranje pokopnog  fonda na nivou Medžlisa;

9.Tekuća pitanja.

Za predsjedavajućeg Skupštine je izabran Abdulah Mujić, koji je preuzeo rukovođenje sjednicom.


Predsjednik Medžlisa Nermin Merhemić i glavni imam Kenan ef. Bajrić prezentovali su izvještaje o radu Medžlisa za 2015. godinu. Konstatovano je da je Medžlis islamske zajednice Kiseljak uspješno poslovao u 2015. godini i ostvaren je značajan napredak. Izneseni su planovi za 2016. godinu, gdje se svakako planira još aktivnije raditi na osiguravanju kvalitetnijeg vjerkog života na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak.

Iznesen je i prijedlog za formiranje pokopnog  fonda na nivou MIZ-e Kiseljak, s ciljem olakšanja džematlijama finansiranja troškova Dženaze. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen, a u narednom periodu će džematlijama biti prezentovan.


 

Zahvaljujemo se svim džematlijama koji su na bilo koji način dali  svoj doprinos u radu naših džemata i Medžlisa kao institucije, te pozivamo da se i u narednom periodu aktivno uključe u unapređenje rada naše zajednice.

Mirza Bilić

Back To Top