skip to Main Content
U petak, 15.01.2016. godine, sjednica Izvršnog odbora MIZ-e Kiseljak

U petak, 15.01.2016. godine, održat će se sjednica Izvršnog odbora Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, na kojoj je predložen slijedeći

 

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne XVI redovne i I vanredne sjednice IO-a;

2. Analiza realizacije zaključaka sa predhodnih sjednice;

3. Izvještaj o radu za 2015. godinu;

4. Izvještaj o buđetu za 2015. godinu;

5. Odluka o visini članarine za 2016. godinu;

6. Prijedlog buđeta Medžlisa za 2016. godinu;

7. Prijedlog plana rada Medžlisa za 2016. godinu;

8. Riješavanje zahtjeva upučenih prema IO-u;

9. Riješavanje radnopravnog statusa sekretara Medžlisa i imama u džematu Crnići i dr.;

10. Imenovanje građevinskog odbora za obdanište i

11. Tekuća pitanja.

S poštovanjem, Es-selamu alejkum!

Predsjednik Medžlisa

Nermin Merhemić, prof.

 

 

 

Back To Top