skip to Main Content
Potpisan sporazum MIZ-e Kiseljak i Udruženja šehida i poginulih boraca o partnerskom odnosu u izgradnji Šehidskih spomen obilježja

Dana 25.12.2015. godine u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Kiseljak potpisan je sporazum između Medžlisa islamske zajednice Kiseljak i Udruženja šehida i poginulih boraca Kiseljak, o partnerskom odnosu u izgradnji Šehidskih spomen obilježja u džematima Višnjica, Gromiljak i Milodraž.

U džematima Višnjica i Gromiljak, Šehidsko spomen obilježje će se graditi na parcelama kod džamije, a u džematu Milodraž na parceli kod mekteba Kable.

Pomenuti sporazum su potpisali predsjednik Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, Nermin Merhemić, i predsjednica Udruženja šehida i poginulih boraca Kiseljak, Zilha Imamović.

Sa izgradnjom pomenutih Spomen obilježja će se početi nakon dobijanja saglasnosti Vakufske direkcije i Općinskih službi.

Mirza Bilić

Back To Top