skip to Main Content
Veče Kur'ana u Čaršijskoj džamiji u Kiseljaku

Džemat Kiseljak datira još iz 18. stoljeća kada su muslimani bili naseljeni u mjestu Podastinju gdje je bila i prva džamija u tome džematu, ali kuga koja je zavladala u tome periodu pridonijela je veliku smrtnost i iseljavanje sa toga mjesta.

O samoj lokaciji gdje je bila džamija svjedoće još postojeći nišani i mezarje, a do pred agresiju na BiH postojao je kamen sa kojeg se davao ezan za namaz. Sa ove lokacije džamija je prenesena 1909.godine na sadašnje mjesto u centar grada, koja je bila renovirana 1954. godine te ponovo renovirana 1974. godine i u vrijem agresije ponovo porušena, te po povratku 2000. godine ponovo obnovljena i stavljena u funkciju.

Džematu pripadaju sela: Rotilj, Paleška ćuprija i Palež, kao i selo Šikulja, ali na žalost… u tome mjestu više nema muslimana od povratka tako da u njemu postoji samo mezarje koje svjedoci da su tu živjeli muslimani do 1993. godine.

Po prestanku ratnih sukoba u džematu Kiseljak je prvo uspostavljen vjerski život. Tada u dogovoru izmedu UNPROFOR-a, predstavnika bošnjaka i hrvatske strane dogovoreno je da otpoćne vjerski život na ovom prostoru, prvo uz dvije policije HVO-a i Bosansku, a onda postepeno do povratka popravke objekata i vraćanja normalnog života bošnjaka.

 

Back To Top