skip to Main Content
Realizacija projekta zasada oraha na vakufskim parcelama na području MIZ-e Kiseljak

Dana, 04.12.2014.godine na području Medžlisa IZ-e Kiseljak upriličena je svečana primopredaja 100 sadnica visokokvalitetnog oraha uz primjenu sviha grotehničkih mjera I repromaterijala potrebnog za realiziranje ovog vrijednog projekta. Pored direktoraVakufske direkcije IZ u BiH, dr. SenaidaZajimovića I predstavnika donatora g. Aymana El Fakawy, primopredaji su prisustvovali u svojstvu domaćina, predsjednik Medžlisa g. Admir Čeho, imam džemata Han Ploča Kenan ef. Bajrić, mutevelija g-din Samir Kečo I članovi džemata Han Ploča.

Vakufska direkcija nastavlja sa projektima kultiviranja neiskorištenog I zapuštenog vakufskog zemljišta kroz Fond za kultivisanje vakufskih parcela.Cilj Vakufske direkcije jeste da u saradnji sa medžlisima I organizacijama koje pomažu ovakve razvojne projekte, kultiviraju vakufsko zemljište deficitarnim voćarskim kulturama. Ovo se prevashodno odnosi na zasade oraha, lješnjaka, višnje ali I neke druge culture čija je zastupljenost u Bosni I Hercegovini mala ili  skoro zanemariva.


Vakufska direkcija je upotrijebila sve svoje raspoložive kapacitete kako bi zajedno sa organima I institucijama IZ unaprijedila  vakufsku imovinu na cjelokupnom prostoru Bosne I Hercegovine. U tom kontekstuVakufska direkcija je u ovoj godini  putem organizacije RAHMA INTERNATIONAL iz Kuvajta obezbijedila finansijska sredstva za realizaciju projekta zasada oraha.

 

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, dr. Senaid Zajimović istakao je da je “Naš plan da slične projekte realiziramo u svim medžlisima gdje imamo vakufsku imovinu. Vakufske parcele su izuzetno pogodne za uzgoj kultura kao što su orah, lješnjak, višnja i dr., zato tu blagodat moramo iskoristiti”, kazao je dr. Zajimović.

Back To Top