skip to Main Content
NAJBOLJI IMAM I MU'ALLIM U MIZ-e KISELJAK KENAN EF. BAJRIĆ IZ DŽEMATA HAN PLOČA

Na redovnom sastanku Udruženja Ilmijje Medžlisa islamske zajednice Kiseljak, koja je održana 03.06.2014. godine, imami su donijeli jednoglasnu odluku, a na prijedlog glavnog imama, Emir ef. Pajta, da za proteklu godinu titulu najboljeg mu'allima na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak nosi Kenan ef. Bajrić iz džemata Han Ploča.

Svi imami su jednoglasno podržali ovaj prijedlog, a na osnovu iznesenih činjenica o aktivnostima u radu ovog imama i da je na predhodnim takmičenjima mekteb džemata Han Ploča osvojio dva prva mjesta iz kategorije Kiraeta.

Kenan ef. Bajrić je na službi u svom džematu već 14 godina i do sada je ostvario zapažene rezultate na mnogim poljima, a rad u mektebu je samo jedan od njih.

Čestitamo Kenan efendiji i želimo mu puno uspjeha u daljem radu!

Mirza Bilić

 

Back To Top