skip to Main Content
Održana tribina “Uloga međunarodne zajednice u genocidu u Srebrenci”

U četvrtak 24.04.2014. godine, u rstoranu “Orijent” u Kiseljaku Medžlis Islamske zajednice Kiseljak upriličio je trbinu na temu “Uloga međunaordne zajednice u genocidu u Srebrenci”. Gost predavač bio je bivši prevodilac “zaštičene zone” UN Srebrenice g-din Hasan Nuhanović.

U iscrpnom izlaganju, kroz video prezentaciju, Hasan je prisutnima predstavio tok događanja koji je u Potočarima rezultirao genocidom, te njegovu poziciju koju je u tom slučaju imao. Nuhanović je istakao da je velika odgovornost za počinjeni genocid nad Holandskim bataljonom koji tada nije učinio ništa kako bi spriječio genocid. Ističući važnost podsjećanja na genocid kako se nikada nikome ne bi ponovio, predavač Nuhanović je kazao: ,,Svijest o genocidu je jedan od stubova našeg opstanka, naše budućnosti, a prevencija protiv njega je, zapravo, organiziranost kroz državu i naciju . To su obruči koji Bošnjacima moraju biti zaštita! .Genocid nad Bošnjacima je bio program silnika koji su mislili da je najbolje da Bošnjaci na ovim prostorima uopće ne postoje.” Na kraju trbini pristutnima je predstavljena  druga knjiga Nuhanovića “Pod zastavom UN-a”.


Iz biografije Hasana Nuhanovića

Hasan Nuhanović je rođen 1968. godine u Zvorniku. Studirao je mašinstvo u Sarajevu, gdje ga je na četvrtoj godini studija prekinuo rat. Zajedno sa porodicom, prošao je kroz ratnu golgotu i stradanja u Podrinju, nakon čega su izbjegli u Srebrenicu. Spletom okolnosti, obzirom da je naučio Engleski jezik u ratu, počeo je raditi kao uposlenik u Ujedinjenim nacijama. U julu 1995. godine u svojstvu prevodioca, kada je u toku bio posljednji napad na srebreničku enklavu, i obzirom na njegovu ulogu kao uposlenik pri UN-u, bio je učesnik svih sastanaka između UN-a i odbrane Srebrenice. Nakon pada grada, i nakon ulaska srpskih-četničkih, snaga u grad, bio je svjedok svih događaja u, i oko baze UN-a. Kada se dogodilo da su pripadnici holansdkog UNPROFOR-a u ruke predali nekoliko hiljada srebreničkih muslimana, Hasan je u dvadesetak minuta ostao bez oca, majke i brata. Njegova potraga za njima i za još 239 ljudi, koje su pripadnici Holandskog bataljona na njegove oči predale Mladićevim četnicima, počela je tog jula 1995. Hasan je zahvaljujući statusu uposljenika u UN-u uspio izaći živ iz Srebrenice. Nakon rata, posljednjih 16 godina, učestvuje zajedno sa udruženjima majki i porodica žrtava Srebrenice u kampanji koja se naziva “ZA ISTINU I PRAVDU”. Napisao je desetine članaka, tekstova o stradanjima u Srebrenici. Objavio je knjigu koja nosi naslov POD ZASTAVOM UN-a, međunarodna zajednica i genocid u Srebrenici. Radi se o dokumentovanoj rekonstrukciji događaja vezanih za ulogu međunarodne zajednice za događaje u Srebrenici. Pored iskustva koje je ugradio u knjigu, iza njenog spisa stoji desetogodišnje istraživanje.

Irham Čehajić

 

Back To Top