skip to Main Content
AKCIJA “200 VAKIFA ZA DOVRŠETAK RADOVA NA VAKUFSKOM CENTRU MIZ-e KISELJAK”

Medžlis islamske zajednice Kiseljak pokrenuo je veliku akciju podrške i prikupljanja sredstava za dovršetak radova na zgradi Vakufsko – administrativnog centra Medžlisa islamske zajednice Kiseljak.

 

Ovom akcijom pozivamo buduće vakife i apel Bošnjacima u dijaspori da se uključe u generacijski projekat Medžlisa IZ-e Kiseljak i tako postanu vakifi projekta, koji ima za cilj stvaranje boljih uslova rada i obogaćivanje vjerskih, kulturnih i edukativnih sadržaja, nove prostorije i sjedište Medžlisa IZ-e  Kiseljak, podizanje svijesti o važnosti predškolskog odgoja kroz obezbjeđen i insitucionalni odgoj novoizgrađenog prvog Bošnjačkog vrtića za djecu. Uz Božiju pomoć 03.11.2013.godine, Medžlis islamske zajednice Kiseljak, započeo je sa radovima na ovom projektu, te smo u saradnji sa našim vakifima do sada uspjeli da završimo grube radove i objekat je pokriven. Objekat se izvodi u dvorištu Čaršijske džamije u Kiseljaku, neposredno uz glavnu saobraćajnicu.Ukupna vrijednost projekta je 450,000 KM. U nastavku vam prikazujemo fotogaleriju dosadašnjih radova na Vakufsko – administrativnom centru.

{AG}fotogalerija/vakifi200{/AG}

Koristimo priliku i pozivamo sve one koji su u mogućnosti da se uključe u realizaciju našeg projekta!

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:
Primaoc: Medžlis islamske zajednice Kiseljak
Banka primaoca: UniCredit banka – agencija Kiseljak
Broj računa: 3389002211291065 sa naznakom: Uplata zaVakufski centar

 

Za uplate iz inostranstva: Primaoc: Medžlis islamske zajednice Kiseljak
Banka primaoca: UniCredit banka – agencija Kiseljak;  Broj računa: BA393382404812131637 
SWIFT: UNCRBA 22 sa naznakom: Uplata zaVakufski centar


Back To Top