skip to Main Content
MIZ KISELJAK DOBIO NOVOG IMAMA U DŽEMATU KREŠEVO – IMAM ČARŠIJSKE “HADŽI HASANOVE” DŽAMIJE IBRAHIM EF. ĆEHO

Ibrahim ef. Ćeho, od 01. februara 2014. godine, zvanično je preuzeo dužnost novog imama hatiba i muallima u Džematu Kreševo – imam Čaršijske hadži – Hasanove džamije.

Ibrahim ef., rođen je 1971. godine, u Duhrima općina Kiseljak. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Trenutno je apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Tokom agresije na BiH od samog početka bio pripadnik ARBiH, a po zvršetku rata zapošljava se kao imam hatiba i muallim u džematu Arnauti, Medžlis Islamske zajednice Zenica, u kojem ostaje punih 17 godina. U dosadašnjem radu, Ibrahim ef., istakao se kao čestit i odgovoran imam koga krasi  skromnost, dosljednost, odmjerenost i predanost imamskom radu. Svakako o njegovom radu najbolje govore rezultati njegovog rada. Ibrahim ef. je oženjen i otac petero djece.

Back To Top