skip to Main Content
Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Kiseljak

Na temelju članka 26. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Bosn i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), PopisnoPovjerenstvoopćine/grada Kiseljak objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE

ZA PODRUČJE OPĆINE/GRADA KISELJAK

Ovim javnim pozivom Popisno Povjerenstvo općine/grada Kiseljak poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013.godine, na području općine Kiseljak.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog Povjerenstva na adresi Općina Kiseljak, Josipa Bana Jelačića bb,  71250Kiseljak.

 

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. 07. 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog Povjerenstva.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis I provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija I praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PPLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

–  da je državljanin BIH;

–  da ima najmanje 18 godina na dan kada se prijavljuje (punoljetno lice);

–  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

–  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

–  da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

–  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

–  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu bit će objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog Povjerenstva, oglasnoj ploči te internet stranici Općine Kiseljak i web stranicama statističkih institucija u Bosni iHercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25. do 30. kolovoza Popisnom Povjerenstvu općine podnesu kopije sljedećih  dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno nazočiti svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do navečer, pa je nužan   preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

–  da je državljanin BIH;

–  da ima najmanje 18 godina na dan kada se prijavljuje (punoljetno lice);

–  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

–  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

–  da je po mogućnost istanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

–  da ima čitak rukopis;

–  da bude raspoloživ preko dana, uveče I vikendom za posao;

–  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada;

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog Povjerenstva, oglasnoj ploči te internet stranic i Općine Kiseljak i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u razdoblju od 25. do 28. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno nazočiti svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA:Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti Osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se ustvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će zavisiti od broja popisivača I broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95i P-2=1,95KM.


PREDSJEDNIK POPISNOG  POVJERENSTVA

OPĆINE KISELJAK

Dario Vujica

 

Back To Top