skip to Main Content
MIZ KISELJAK DOBIO NOVOG IMAMA U DŽEMATU KISELJAK- IMAM ČARŠIJSKE DŽAMIJE HFZ. SEAD EF. BABALUK

Hafiz Sead ef. Babaluk, od 01. maja 2013. godine, preuzeo je dužnost novog imama hatiba i muallima u Džematu Kiseljak – imam Čaršijske džamije.

Hafiz Sead ef. Babaluk, rođen je 2. septembra 1983. godine u Gomionici općina Kiseljak.

Osnovnu školu je počeo u rodnom kraju, a završio u muhadžerluku u Kaknju. Gazi Husrev-begovu medresu  je završio šk. 2001/02. godine.

U drugom razredu medrese počeo je učiti hifz i završio ga za manje od tri godine. Muhafiz mu je bio hfz. Dževad ef. Hravačić. Hifz je polagao od 22. aprila do 6. maja 2002. godine, a hafiska dova je proučena 25. maja u Kiseljaku.

Hafiz Sead, je 28.04.2008. godine, diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i stekao zvanje profesora teologije. Od 01.07.2010. godine, radio kao imam u džematu KARLSRUHE – Njemačka.

U dosadašnjem radu hafiz Sead, se istakao kao čestit i odgovoran imam koga je krasila upornost, skromnost, dosljednost, odmjerenost, inovativnost i predanost imamskom radu. Svakako o njegovom radu najbolje govore rezultati njegovog rada. Hafiz Sead služi se arapskim, engleskim i njemačkim jezikom.

Back To Top