skip to Main Content
NOVO VRIJEME

Sedmične novine “Novo vrijeme” javno je glasilo osnovano 2012. godine, u sastavu kompanije Epoha Press d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu.

Istinsko osvježenje na medijskoj sceni u BiH i dugo očekivani potez umnih ljudi. Novine Novo vrijeme već u svom nazivu obečavaju i daju nadu da će printana scena dobiti ono što nam je prijeko potrebno, a to je pisanje o dešavanjima u BiH i svijetu, ali na drugaćiji objektivan i pošten način,.  Davati prednost pozitivnim dešavanjima, a o lošim pojavama govoriti na pristojan način.

Za sada novine izlaze petkom, a uskoro, ako Bog da, početi će izlaziti iz štampe svaki dan.

Za sada je moguće pretplatiti se za 3, ili 6 mjeseci, kako bi vam novina dolazila na kućnu adresu ili radno mjesto.

Broj telefona: 033 580 349 ili na e-mail: info@novovrijeme.ba

Do tada novine možete kupiti petkom u jednom od naših dučana u radanovićima preko puta mekteba.

 

Back To Top