skip to Main Content
Preporučujemo knjigu: KITAB

KITAB šejh h. hfz. Mustafe -ef. Mujića je rukopis nastao 1977. godine.

Ova knjiga je biser koji treba čitati, i okoristiti se njegovim vasijetima i savjetima na način što ćemo ih u praksi spovoditi u našem svakodnevnom životu, nas i naših porodica.

Knjiga je sačuvala  toplinu, topao i neposredan savjet Šejh- hafiza iz Paleža.

Svako ko je bar jednom imao privilegiju sresti se i slušati ovog posebnog čovjeka dobro zna o čemu se radi i o kakvoj se ljudskoj veličini radi.

Za njega su i katolici iz Kiseljaka govorili da  ako ima svetog čovjeka da hoda po zemlji onda je to Šejh – hafiz iz Paleža.

Samom svojom pojavom plijenio je srca onih koji su se našli u njegovoj blizini, a pravi su sretnici svi oni koji su imali prilike više vremena provoditi s njim.

Danas u Kiseljaku, kao i u drugim mjestima gdje je boravio vide se tragovi njegovog djelovanja i danas ga s ljubavlju spominju njegovi učenici i svi koji su ga poznavali i sretali.

U knjizi KITAB i samom uvodu rahmetli Šejh hafiz kaže: ” Preporučujem onome kome sam namijenio ovaj kitab da ga što više uči i koristi i prenosi našim ahbabima i našim komšijama i konama,”

Lijepo je imati ovaj kitab u rukama i po ovom vasijetu biti ahbab ili komšija našem rahmetli šejhu iz Palaža, jer od njegovog odlaska nastao je veliki vakum i praznina koju treba što prije popuniti, a ova knjiga je dobar način ako primjenimo šejhove savjete.

Hvala Allahu, u Kiseljaku se danas , kao i u Visokom, uči zikr i sve više mladih se vrača svojoj plemenitoj vjeri i u njoj vide alternativu  današnjim anomalijama.

Knjigu možete naći u Visokom svakog ponedjeljka u Pertačkoj džamiji, u Šehidskoj džamiji na Han Ploči, te na drugim mjestima po cijeni od 12 KM.

Back To Top