skip to Main Content
Usvojena Pravila o organizaciji i realizaciji edukacijskih programa za mlade

Na temelju ranije donesenih zaključka Rijaseta koji se odnose na institucionalni okvir islamskog edukativnog rada sa mladima, Vjerskoprosvjetna služba je u maju prošle godine realizirala obuku koordinatora edukacijskih programa koji će djelovati na nivou medžlisa Islamske zajednice. Polaznici obuke certificirani su za organizaciju, koordinaciju i realizaciju programa edukativnog rada s mladima koji će, pored edukativnih uključivati i programe iz oblasti socijalnog, kulturnog i rekreativnog angažmana.

U periodu iza obuke do danas, čekajući usvajanje normativa koji bi regulisao ovu oblast islamskog rada i djelovanja, na terenu je kroz „pilot“ projekte u mjesecu ramazanu i poslije njega propitivana opravdanost ovako postavljenih i koncipiranih oblika, sadržaja i načina rada. Kroz pomenute projekte u ramazanu je… organizirano na stotina iftara kojima je prisustvovalo više od 5.000 mladih, realizirano je na desetine humanitarnih akcija prikupljanja i podjele paketa socijalno ugroženim porodicama ili pojedincima, na desetine obilazaka bolesnih, starih i iznemoglih osoba, veliki broj kulturnih i sportskih aktivnosti, druženja mladih, susreti mladih između pojedinih medžlisa, održane su brojne tribine i predavanja, formiran velik broj facebook grupa čiji članovi razmjenjuju svoje ideje i komuniciraju o svim pitanjima koja ih zanimaju iz područja vjere i organiziranja svakodnevnog života u skladu s islamskim normama življenja. Posebno je važno istaknuti da je najveći broj svih ovih aktivnosti realiziran volonterskim angažmanom samih mladih uz odgovarajuće iniciranje i vođenje koordinatora edukacijskih programa.

 

Na temelju izvještaja koordinatora edukacijskih programa nameće se zaključak da je ovaj model dobar okvir i da treba nastaviti sa realizacijom ovog projekta koji bi, in ša-Allahu, te'ala, trebao biti kontinuirani proces u radu s mladim generacijama u skladu sa stvarnim potrebama i zahtjevima trenutka u kojem živimo.

Za dalje razvijanje ovog projekta bilo je neophodno donijeti odgovarajući normativni okvir koji bi definirao pravila organizacije i realizacije edukacijskih programa za mlade (EPM) i pozicionirao sve aktivnosti iz ove oblasti unutar ukupnog angažmana na razvoju vjerskog života što je na posljednjoj sjednici Rijaset Islamske zajednice i učinio usvajajući Pravila o organizaciji i realizaciji edukacijskih programa za mlade. Time su se stekli uvjeti da implementacija ovog projekta krene u kontinuiranu realizaciju.

I. Begović

Preuzetosa: www.rijaset.ba

Back To Top