skip to Main Content
FOTO: OBILJEŽENA 19. GODIŠNJICA 323. -123. LBR

U vikendu iza nas u Kiseljaku je obilježena 19. godišnjica formiranja 323. – 123.  lahke brigade.

U petak je poslije džume namaza u džamiji džemata Gromiljak za 233 šehidima ove brigade proučen tevhid i dova. U subotu je bio izlazak članova ove brigade na Zavrtaljku, a u nedjelju je u sali OŠ Kiseljak 1 upriličeno centralno obilježavanje 19. godišnjice i prisječanje na značaj i uspjehe ove brigade.

Prvo se prisutnima obratio predsjednik organizacionog odbora i ratni komadant 323.-123-lbr. Akif Drinjak. Istakao je važnost i značaj obilježavanja ovih godišnjica, te prisutne podsjetio i upoznao o brigadi i njenim ratnim zaslugama. Zatim se obratio i Ešef Hadžić kao predsjednik Ratnog predsjedništa općine Kiseljak i naglasio da je ovo prilika da svi zajedno iskažemo zahvalnost svim pripadnicima Armije RBiH za doprinos koji su dali u odbrani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, a poslije se prisutnima obratio i Sead Sinanbašić, te na kraju general Vahid Karavelić koji je govorio o hrabrosti boraca i zaslugama ove brigade u odbrani BiH.

Centralnoj manifestaciji su prisustvovali mnogi gosti i zvanice, a pored obračanja domaćina i gostiju bogat kulturno-umjetnički program izveli su članovi KUD-a “Izvor” -Kiseljak

U tekstu koji slijedi  možete se detaljnije upoznati o formiranju i značaju ove brigade u toku agresije na BiH.

UDRUŽENJE BRANILACA BiH OPĆINE KISELJAK

Naredbom vrhovnog komandanta Armije Republike BiH, predsjednika predsjedništva R BiH, Alije Izetbegovića od 18.01.1994. godine naređeno je da se od jedinica Opštinskog Štaba TO formira 323. lahka brigada. U predhodne dvije godine odbrambeno-oslobodilačkog rata…

Armija Republike BiH bila je organizovana u niže taktičke jedinice, uglavnom zasnovane na teritorijalnom principu, pod rukovodstvom Opštinskog Štaba TO. Te jedinice su aktivno učestvovale u borbenim djelovanjima na prostoru Košćana (opština Hadžići), prostoru Kralupa (opština Visoko) i na prostoru sela Grahovci na pravcima prema Kobiljači i Veloj. Krajem 1992. godine jedna od tih jedinica se pretpočinjava 109. brdskoj brigadi (Tarčin) i ostaje u njenom sastavu kao 4. brdski bataljon do kraja rata. Početkom 1993. godine dolazi do formiranja još nekoliko manjih taktičkih jedinica teritorijalnog karaktera. Sve naše jedinice su bile nedovoljno opremljene i naoružane tako da je u prosjeku oko 30 % boraca imalo lično naoružanje a od sredstava podrške nismo raspolagali skoro ni sa čim.

Početkom sukoba sa snagama HVO-a došlo je do gubitka značajnog dijela teritorije koje je za posljedicu imalo poremećaj funkcionisanja dosadašnje organizacije. Pristupilo se hitnoj reorganizaciji jedinica koja je rezultirala zaustavljanjem napredovanja snaga HVO-a i uspostavljanjem efikasne odbrane. Kraj sukoba sa HVO-om jedinice Opštinskog Štaba TO su dočekale dobro organizovane ali i dalje neadekvatno opremljene i nedovoljno naoružane. Sukob sa snagama HVO-a je bio u završnoj fazi kada je stigla pomenuta naredba da se formira brigada kao operativna taktička jedinica spremna za izvođenje borbenih dejstava na cijelom prostoru BiH.

Brigada je do aprila bila ustrojena i veoma dobro organizovana te je odmah po završetku sukoba sa snagama HVO-a bila angažovana na prostoru OG (operativna grupa) Vareš i OG Visoko. U vremenu koje je slijedilo jedinice 323. lbr su aktivno učestvovale u borbenim dejstvima na prostoru Vareša, Crnoriječke visoravni i kanjona rijeke Misoče. Jedinice 323. lbr imale su značajnu ulogu u odbrani Moševačkog brda (izuzetno važnog u taktičkom smislu) kao i u ofanzivnim djelovanjima na pravcima s. Okruglice, Rešetka, s. Ilića i Kicelja.

Početkom 1995. godine reorganizacijom 1. Korpusa A RBiH i 323. lbr ulazi u sastav 14. Divizije 1. Korpusa i mijenja naziv u 123. lahka brigade. Do kraja rata brigade je bila angažovana na prostoru 14. i 12. Divizije 1. Korpusa a najveći dio je provela na bobenim linijama Bjelašničko – Treskavičkog platoa. Brigada je bila aktivni sudionik mnogih odbrambenih i ofanzivnih bitaka u tom periodu svoga postojanja i djelovanja.

Nakon rata, početkom 1996. godine, reorganizacijom jedinica A RBiH Rasformiraju se 123. lbr i 131. bbr i od jedinica iz njihovog sastava formira se nova brigade.

Jedinice iz kojih je nastala brigada i jedinice brigade u svojim borbenim djelovanjima imale su 233 poginula borca (Šehida) i oko 130 ratnih vojnih invalida te znatno veći broj ranjenih bez značajnijih posljedica za zdravstveno stanje. Veći broj pripadnika je je nagrađen sa raznim priznanjima a 6 njenih pripadnika je odlikovano sa najvećim ratnim priznanjem “ZlatniLjiljan”.

Akif Drinjak

{AG}fotogalerija/brigada{/AG}

 

Back To Top