skip to Main Content
Održano šesto takmičenje u učenju Kur'ana

 

Prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Najbolji među vama je onaj ko uči Kur’an i ko drugog podučava.”

Kur’an je uputa i lijek za ljudska srca. Najbolje što možemo pokloniti našoj djeci jeste znanje. A najbolje znanje sadržano je u Časnoj Knjizi, koje treba da bude vodič za nas i našu djecu na putu Istine.

U petak, 05. Januara 2013. godine, nakon ikindija – namaza, u džematu Višnjica održano je takmičenje za djecu u poznavanju kratkih sura ‘Amme džuza. Ovo je šesto po redu takmičenje, koje se već u kontinuitetu održava svakoga mjeseca u drugome džematu na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak. Prvo takmičenje je održano u Šehidskoj džamiji na Han Ploči, nakon toga u džematu Duhri, zatim u džematu Bukovica, džematu Gromiljak i ovoga mjeseca u džematu Višnjica.

 

Djeca su podijeljena u dvije kategorije. U prvu kategoriju spadaju djeca do 11 godina, a u drugu kategoriju djeca do 14 godina.

Svako novo takmičenje djeca su dužna naučiti po dvije nove sure, tako da bi u toku jedne godine, djeca u starijoj kategoriji znala ‘Amme džuz napamet.

Na posljednjem takmičenju, održanom u džematu Višnjica, djeca u prvoj kategoriji bila su dužna naučiti sure od En-Nas do El-‘Adijat, a u drugoj od En-Nas do El-Inširah. Takmičare je ocjenjivala tročlana komisija.

 

U starijoj kategoriji prva tri mjesta su osvojili:

1. Sumeja Ivazović;

2. Aldin Arnautović;

3. Ilma Karahmet.

U mlađoj kategoriji prva tri mjesta su osvojili:

1. Jahja Bajrić;

2. Belmir Karalić;

3. Merjem Huseinović.

 

Na svakome od takmičenja, prva tri mjesta iz obje grupe novčano su nagrađivana. O tačnom datumu i lokaciji narednog takmičenja, naknadno ćemo vas obavijestiti.

Molimo Uzvišenog Gospodara da sve one koji su učesnici ovoga projekta mnogostruko nagradi, a takmičarima da puno uspjeha. Amin!

{AG}fotogalerija/takmicenje6{/AG}

Back To Top