skip to Main Content
PRVO OMLADINSKO DRUŽENJE PRI MEDŽLISU IZ-e KISELJAK

U petak,  19. oktobra 2012. godine, održano je prvo omladinsko druženje u organizaciji Muslimaskog omladinskog kluba pri Medžlisu IZ-e Kiseljak. Od petnaenst džemata našeg Medžlisa na prvom druženju bilo je mladih iz 8 naših džemata.Na prvom druženju bilo je prisutno oko 80 mladih i bilo je važno ovakvu vrstu druženja pokrenuti sa mrtve tačke, a ostaje nam obaveza  da u narednom periodu radimo više na obogačivanju ovih druženja.

Možda su neki očekivali i više, ali i mi očekujemo konkretne prijedloge šta to mlade ljude zanima i kako bi željeli da izgledaju naredna druženja.

Pored već prije najavljenog gosta mr. Sedada Bešlije gost nam je bio i Ismet Bećar predsjednik Aktivne bošnjačke  mreže ( http://abom.ba/ ) .

Nakon uvoda od strane Koordinatora za rad sa mladima pri Medžlisu prisutnima se obradio mr Sedad Bešlija. U tekstu koji slijedi donosimo u cjelosti njegovu poruku upučenu mladima:

 

Smatram se dužnim ponuditi odgovore i moguća rješenja na aktuelno stanje naroda kojem pripadam u brodu zvanom Bosna i Hercegovina, brodu koji plovi na sredini mora, usljed velike bure, munja i gromova, bez nekog izgleda da se približava kopnu ili barem tračku svjetlosti sa nekog od svjetionika……

 

Ova ponuda i poruka je usmjerena, prvenstveno, a i konačno, onim Bošnjacima čiji osjećaji naginju ili streme ka uspostavi pravednog svijeta. Nije im svejedno kada čuju riječi kao što su: genocid, ubijanje i silovanje muslimana i muslimanki na bilo kojem kraju svijeta, eksploatacija manjih i nejakih da bi veliki i jaki (makar i muslimani) bili siti, nepravda u bilo kojem obliku, mito i korupcija, nemoral, gaženje ljudskog dostojanstva, izdajnici u vlastitim redovima, šićardžijske ulizice, laktovni ugled bez pokrića, nepismena i izmanipulisana sirotinja, sistem zasnovan na kamati (i kad kupuješ smoki za dijete i kad ga upisuješ u školu i kad kupuješ auto i kad izvoziš vodu i kad praviš kući i kad praviš džamiju…), medijski ublehaši čiji je krajnji cilj i zadovoljstvo hedonizam, „ulema“ koja svoj ilum proda za sitnu protunaknadu… Dakle, takve Bošnjake ću imenovati kao Bošnjaci – praktični muslimani.

 

Poruka prva

Stanje muslimana u Bosni

Svi oni koji nisu Srbi, Hrvati i ostali (manjine) u BiH su Bošnjaci; i etnički i nacionalno. Naravno, teritorijalno i državno su Bosanci i Hercegovci. Svi Bošnjaci su i Bosanci, dok svi oni koji kažu da su Bosanci nisu apriori i Bošnjaci. Neki su i pobjegli u Bosance da ne bi bili Bošnjaci, jer kod nas na Balkanu je vjera vododjelnica, a ne država, jezik ili nešto drugo. Pa pošto je Bošnjak jednako musliman, a oni neće da imaju ikakve veze s tim, onda su Bosanci. Helem.

Bošnjaci su po vjeri deklarativno muslimani. Međutim, praktično, svima je jasno da su samo manji dio Bošnjaka i muslimani. Kako? Lijepo. Pogledate broj Bošnjaka koji ide u džamije i bude vam sve jasno. Naravno, ima ih puno koji to negiraju i ističu parolu da su „u srcu i duši vjernici“. Ne! Jer, i po slovu Kur’ana, oni su samo deklarativno muslimani, jer prihvataju da je Bog jedan i Poslanik a.s., poslanik Njegov (mada i ovo traži istraživanja), ali praksa je sasvim nešto drugo. Treba dokazati i pokazati da si pravi praktični musliman odnosno mumin- istinski vjernik, opet po slovu glavnog islamskog izvora. Naravno da je Bog glavni sudac i da On zna ko je ko. Međutim, i svi ljudi, golim okom mogu vidjeti i shodno tome zaključiti šta je ko, ako npr. osoba klanja namaz ili ne.

Shodno tome, nije teško zaključiti da su praktični muslimani u Bosni, ali i u većini svijeta, najveća manjina i najugoženija vrsta ljudi.

Ovdje ću spomenuti samo dva društvena segmenta u kojima egzistiraju praktični muslimani. Ta dva segmenta uzročno-posljedično djeluju i na njihovo stanje.

Prvo: politička situcija je doživjela svoj vrhunac u fitneluku – smutnji. Od nekada jedne, sada Bošnjaci imaju 3 podjednako jake stranke, uz još 2-3 stranke koje imaju nešto utjecaja na političke tokove (ostale, one manje bez utjecaja ne brojim). Najava još jedne stranke koja će, vjerovatno, dodatno rastočiti bošnjačko biračko tijelo je pravi put u lavirint bez kraja. U stvaranju takvog stanja niko nije nio nevin. I na domaćem i na međunarodnom planu. Apsolutno niko, niti jedan društveni, politički, kulturni ili vjerski faktor.

Drugo: Islamska zajednica u BiH je na razmeđu. Prošlo je 20 godina reisovanja dr. Cerića i time se, nadati se je, završava jedna epoha (sa svim svojim značenjima) koja datira još i od prije 90-tih godina. Iako je bilo pozitivnih pomaka, osnovna odlika IZ u dosadašnjem periodu je da je funkionisala na sistemu „tavorenja“ ili rada u onoj mjeri koja je dovoljna da ne dođe do urušavanja. Nadati se je da s novim ljudima dolazi i novi, ovovremenim zahtjevima adekvatniji, sistem i način rada i djelovanja. Jer, u prvom redu, stanje i broj praktičnih muslimana ovisit će o budućem sistemu rada IZ.

Poruka druga

a)      Vanjski uplivi na Bošnjake – praktične muslimane

S obzirom na geografski prostor na kom se nalazimo, prošlost i davnu i nedavnu koju imamo, krhkost državnog sistema koji nam je nametnut, neorganizovanost društvenih struktura te slabu organizovanost i sistematičnost ostalih struktura koje egzistiraju, krajnje je prirodno da su naša domovina, pa i Bošnjaci u najširem smislu te riječi, izloženi svakojakim vjetrovima i strujanjima sa strane. Te akcije su višeslojne. Mene zanima jedan sloj: Bošnjaci –praktični muslimani.

Danas u Bosni djeluju organizacije različitog tipa turske, iranske, saudijske i egipatske provenijencije. Osim što mi u Bosni, još od rata, zahvaljujući donatorsko-iskajućoj svijesti koja nam je stvorena, svima njima stalno zahvaljujemo na svakoj pomoći i nerijetko uručujemo razne povelje i zahvalnice, trebamo znati da, bez obzira na sve te pozitivne strane, svako ima svoje interese. I sve je dobro dok se interesi poklapaju.

Na nekom kulturno-edukativnom, pa i vjerskom planu, svaka od ovih provenijencija nastoji utemeljiti svoj obrazac za Bošnjake, na njihovoj zemlji. Ne presuđujem. Samo konstatujem. Tek toliko da vidimo kako se biva nacijom, a ne plemenom. Zamislite da neki Bošnjaci odu u Tursku, Egipat, Saudiju ili Iran i tamošnjoj omladini, raznim putevima, objašnjava i prenosi nešto svoje, originlano bošnjačko – bilo na kulturnom, vjerskom ili edukativnom planu?!

b)      Vanjski uplivi na Bošnjake – praktične muslimane

Paralelno s navednim vanjskim strujanjima, događaju se i neke druge aktivnosti, opet iz vana, ali koje možemo označiti kao štetne ili u najmanju ruku sumnjive s aspekta namjera koje imaju. Ne treba posebno kazivati o srpsko-hrvatskom utjecaju kroz muziku, kulturu, sport, nauku (ali ne u pravom smislu te riječi) i slično. S druge strane, neprestano, u kontinutetu na crvenoj liniji je poziv, 24 sata, u Evropsku uniju i NATO savez. Sve je tome podređeno. Mediji, propaganda, projekti (međunarodni, nevladini itd.). Prate nas u stopu. Na alternativu sve i kad bismo htjeli pomisliti nemamo kad. Svako malo je nova anketa o 65, 70, 80% građana koji žele u EU i NATO. Samo, eto, političari koče, pa nekako sporo ide. Ali, najvažnije je da u taj proces nema sumnje. I tako, ta mantra i trakavica su dio naše svakodnevnice, budimo se i spavamo s njom.

Poruka treća

Šta je potrebno učiniti

Kada sumiramo dosadašnje retke, nije teško zaključiti zbunjenost, bezidejnost, bezperspektivnost, bez, bez, bez… svih u Bosni, a kamoli Bošnjaka – praktičnih muslimana. Ko misli da će stvar riješiti samo dova i noćni namaz, grdno se vara!

Najprije ili paralelno s ostalim stvarima koje je nužno učiniti, je reforma Islamske zajednice u pravcu o kojem sam gore napomenuo. Prvenstveno u odnosu prema bošnjačkoj omladini koja će nositi procese u narednom stoljeću. Jednostavno, nepohodno je dostići takav vid organizacije u kojoj će svaki omladinac od 7 do 25 godina imati konekciju sa infrastrukturom IZ-a, kroz razne vidove (projekte, programe itd.). To je u cilju jačanja vjerskog identiteta svakog ponaosob. To je prvi kolosjek na kojem će bošnjački omladinac ispuniti svoj ibadetski dio islama. Međutim, time se uloga Bošnjaka – praktičnog muslimana na ovom svijetu ne završava!

Drugi kolosjek je AKTIVNA BOŠNJAČKA MREŽA tj. društveno-građanska inicijativa ili forma organizovanja koja je autohtoni bosanski i bošnjački proizvod i koja ima za cilj ustanovljenje cjelokupne nacionalne vizije za budućnost!

Tek tada svaki naš omladinac (ali i pripadnik srednje generacije) ne bi lutao! Imao bi jasan put i ocrtanu trasu kojom hodi. Do 25 godine bi izgradio vjerski identitet, a od tada bio spreman za društveno-politički angažman.

Poruka četvrta

Šta činiti do zaživljenja navede ideje upotpunosti

Hvala Bogu, na dobrom smo putu da navedena ideja zaživi. Ona je dobila i svoje prve oblike organizovanja. Dobila je i svoje osnivače, prve članove i simptizere!

Međutim, evo nekoliko savjeta šta činiti do potpunog zaživljenja navedenog sistema. Šta činiti sa sobom i svojim kapacitetima, sposobnostima u ovom međustanju?

a)      Jačati vlastitu ličnost. Kako?

–          Svakodnevnim, upornim čitanjem Kur’ana i razmišljanjem o Njegovim porukama

–          Obavljanjem 5 dnevnih namaza i džume

–          Čitanjem islamske literature

–          Formalnim školovanjem ili studiranjem i pri tome težiti ka najboljem uspjehu

–          Usavršavanjem profesionalnog posla i struke

b)      Jačati porodicu. Kako?

–          Ženidom-Udajom između 20-25 godine

–          Porodom i pravilnim odgojem djece

–          Održavanjem rodbinskih i prijateljskih veza

c)      Jačati džemat. Kako?

–          Biti aktivan član džemata IZ kojem pripadaš (u različitim oblicima i doprinosima)

d)     Jačati društveni angažman? Kako?

–       Uključiti se u rad i postati i formalni član AKTIVNE BOŠNJAČKE MREŽE (ili pak neke od postojećih organizacija)

–   Uključiti se u rad neke od postojećih političkih stranaka (probošnjačkih) pod uslovom činjenja dobrog djela i ispravnog nijjeta. U momentu, kada to bude nemoguća misija, isključiti se iz stranke.

Naravno, sve navedeno traži odlučnu žrtvu. Međutim, smisao života Bošnjaka – praktičnog muslimana bi trebala da bude žrtva na Božijem putu.

„Zato se bori na Allahovom putu makar sam bio, a podstiči i vjernike, Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju – Allah je jači i kazne Njegove su strožije.“ (Nisa, 84.)

„Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. Allah grešnicima neće ukazati na Pravi put.“ (Tewba, 24.)

mr. Sedad Bešlija

Back To Top