skip to Main Content
Radna posjeta MIZ Kiseljak Vakufskoj direkciji Islamske zajednice

U Sarajevu 14.09. tekuće godine, direktor  Vakufske direkcije mr. hfz. Senaid  Zajimović   primio u radnu posjetu  predsjednika  Medžlisa  Islamske zajednice  Kiseljak  Admira Čehu.  Na sastanku je  razgovarano  o  tekućim  problemima sa  kojima se  Medžlis  susreće na  terenu.  Naime sjedište  Medžlisa  trenutno je  smješteno u    skromnim i  neuvjetnim  prostorijama  imamske kuće u  džematu  Kiseljak.

Izgradnja vakufsko-administrativnog centra tako se nametnula kao gorući problem čijim bi se rješavanjem uveliko olakšalo u radu Medžlisa kako u administrativnom tako i u finansijskom smislu. Cilj je da Medžlis ako Bog da do kraja tekuće godine položi kamen temeljac i krene ka njegovoj realizaciji.

Direktor Zajimović je podržao i iskazao zainteresiranost za ovaj projekat čiji je cilj unapređenje vakufske imovine na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak. Na kraju je predsjednik Admir Čeho ispred Medžlisa, a u znak dosadašnje dobre saradnje uručio prigodnu zahvalnicu direktoru Vakufske direkcije mr. hfz. Senaidu Zajimoviću.

 

Back To Top